Již několik let působí také jako středoškolská učitelka. Kromě klasické výuky se se svými studenty pravidelně zapojuje do mnoha středoškolských soutěží. Společně se jim podařilo například proměnit okolí školy v rámci programu Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor. Pro mladší žáky organizuje soutěže ve finanční gramotnosti, aby jim napomohla odpovědnému přístupu k financím. Coby učitelka nezapomíná ani na nejstarší generaci a vede počítačové kurzy pro seniory. Sama stále ráda zasedá do školních lavic coby interní doktorandka na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Od roku 2013 se zde intenzivně věnuje vězeňskému výzkumu. Zabývá se různorodými aspekty vězeňského života, jejím prvotním zájmem je zjistit, jakým způsobem ovlivňuje omezení jedincovi identity (sebrání osobních věcí, civilního oblečení, přidělení sintru atd.) jeho další působení nejen ve vězeňském prostředí, ale i v rámci dalšího života obecně. Zabývá se oblastmi jako je vězeňská směna, náboženství ve věznicích, drogová problematika nebo tetování odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Právě tetování a tělesné úpravy odsouzených jsou klíčovým aspektem jejího výzkumu.

Tomuto výzkumu se doposud téměř nikdo v českém prostředí nevěnoval. Alena má za to, že odsouzení a jejich život je příliš démonizován a že i tyto osoby si zaslouží naši pozornost.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.