Je členkou Diecézní charity Plzeň a angažuje se v nejrůznějších projektech v Domažlicích. Vede ambulantní a terénní formu sociální rehabilitace, která je určena pro široké spektrum uživatelů. „Našim posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na okraji soběstačnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti," vysvětlila Ivana, která působí také v Domově svatého Vavřince v Meclově. Ta je určena lidem s psychickým handicapem bez rodinného zázemí, nejčastěji lidem trpícím schizofrenií. Budova bývalé fary byla před třemi lety zrekonstruována a klienti tu pracují v rámci sociální rehabilitace v nově vybudovaných polytechnických dílnách.

Ivana Havlíčková je velmi dobrosrdečná žena, která považuje svou charitativní práci za poslání.

Hlasovat pro ni můžete ZDE