To se projevilo například v její obětavé činnosti v sociálních službách, ve kterých dlouhá léta pracovala na pozici vedoucí střediska osobní asistence pro celý Plzeňský kraj a kde se jí podařilo zajišťovat péči desítkám klientů v nepřetržitém provozu 24h denně, 365 dní v roce. A ještě v íce se to projevuje v její současné práci ředitelky plzeňského mobilního hospice Náruč.

Jana dlouho hledala cestu, jak umožnit lidem zemřít doma a z tohoto přání a touhy vznikl v r. 2015 domácí hospic Náruč s působností pro celou Plzeň a okolí. Její tým je poskládaný ze zdravotních sestřiček, lékaře, psycholožky a duchovního, z lidí s otevřeným a laskavým srdcem. Ona sama do týmu přináší radost, porozumění a podporu. Jejím cílem není pouze zajištění hospice po stránce provozní a finanční; především chce být pomocí v přímé péči u umírajících a doprovázejících osob. Myslí na to, jak v pokoře a tichosti držet nemocného člověka za ruku, jakou formou nabídnout objetí a pomoc jeho nejbližším. Toho, že dokázala svůj sen proměnit ve skutečnost – ne pro svůj prospěch, ale pro spokojené tváře lidí, kterým plní jejich přání v posledních chvílích jejich života. A to i přes všechny těžkosti, se kterými se musela sama v životě poprat, kdy zůstala po odchodu manžela opuštěná se 3 dětmi a musela se o rodinu postarat. Její úsilí pomáhat potřebným lidem z Plzně bylo oceněno na konci roku 2015 zvolením mezi „15 osobností Plzně, které se významným způsobem zapsaly do života města".

Ocenění Žena regionu by bylo jistě ideálním oceněním její celoživotní snahy pomáhat těm, kteří jsou z důvodu věku nebo nemoci odkázáni již jen na pomoc druhých.

Hlasovat pro ni můžete ZDE