Nyní již 19 let působí v Tomayerově nemocnici. Spolupracuje s Klubem důchodců při nemocnici, kde připravuje různé aktivity, zdravotnické přednášky, tvůrčí práci a spolupracuje i s dalšími Kluby seniorů na Praze 4. Pomáhá klinikám a oddělením v nemocnici získávat finanční dary či propagaci jejich záslužné práce. Ve svém volném čase je členkou Komise zdravotně sociální a rodinné politiky. Spolupracuje s místostarostkou Prahy 4 ze zdravotního a sociálního odboru při pomoci se sociálními či zdravotními potřebami obyvatel této lokality. Zapojila se i do aktivit Svazu pacientů ČR, kde hájí práva a zájmy pacientů při tvorbě zákonů, vyhlášek a pomáhá pacientům poškozeným nesprávnou léčbu. Svoji aktivní profesionální práci se snažila zkoordinovat se svým soukromým životem, který ji přinesl v posledních 2 letech starost a péči o těžce nemocného tatínka s Parkinsonovou nemocí, kterého měla do sklonku jeho života v domácí péči. Nikdy nehledala ocenění, protože jejím oceněním byly úsměvy a spokojenost lidí s pocitem. Vždy se snažila svým aktivním přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat jejich životy. Umí neuvěřitelně pomáhat a naslouchat.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.