Její práce se netýká pouze úředních záležitostí obce, ale paní starostka se angažuje také v místních kulturně společenských spolcích, které přispívají k pospolitosti občanů. Je aktivní členkou Sboru dobrovolných hasičů v Jeřišně. Vykonává funkci starostky v okrsku č. 2, kde je 11 SDH, které sdružují 700 členů.

Působí ve výkonném výboru Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod. V obci podporuje spolek Fantazáci, který realizuje kulturní, společenské i literární počiny, které mnohdy dosahují celorepublikového rozměru. Jelikož jí není lhostejná problematika obcí celého regionu, je aktivní i ve Sdružení místních samospráv, kde je členkou pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby a také členkou krajského výboru SMS v kraji Vysočina. Kromě péče o rodinu (má jednoho dospělého syna) se věnuje dobrovolnictví, cestování, relaxuje plaváním, turistikou. Ráda jezdí po hasičských soutěžích a přehlídkách, kde prezentuje historickou hasičskou stříkačku, kterou vlastní SDH Jeřišno.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.