Osm let pracovala jako zdravotní sestra na chirurgii ve Zlíně. Při zaměstnání absolvovala speciální dvouleté pomaturitní studium pro vedoucí pracovníky v Brně. Až do důchodu působila na poliklinice v Uherském Brodě ve funkci vedoucí sestry dětského oddělení. Paní Katka Kubínová je skromná, obětavá se sociálním cítěním. Nesčíselněkrát pomohla mnoha lidem v jejich těžkých životních situacích. Profesí zdravotnice ale i politička se v průběhu let zúčastnila významných jednání, kde se snažila poukazovat na tíživou situaci na KOPANICÍCH. Populárním pojmem se v posledních letech stala školička, kterou před osmi lety založila v regionu Bojkovsko, která následně odchovala celou řadu absolventů jazyka německého a anglického, obětavě se starala a zajistila jí trvalý úspěch. Ve školičce se konala i výuka výpočetní techniky. Příslušné semináře probíhaly jak na Vyškovci také na Žítkové.

Snahou všech aktérů je pomoc lidem především těm, kteří nemají práci, aby se jim alespoň trochu zlepšily možnosti uplatnění na pracovním trhu, zejména v zahraničí a aby tito lidé bez práce tak znovu získali sebevědomí. Za tímto účelem paní Kubínová při různých příležitostech propaguje KOPANICE, poukazuje na krásy a hodnoty tohoto kraje, burcuje politiky, aby zabránili vylidňování této oblasti. Paní Kateřina dávala svůj dům k dispozici bezplatně také pro různé mezinárodní setkání mládeže, například po dobu 5 let se zde konaly prázdninové tábory studentů z celého světa, které jsou zaměřeny na práci v oblasti ekologie v mikroregionu Bojkovsko.

Hlasovat pro ni můžete ZDE.