Britští výzkumníci si vzali vzorek více než 150 fotografií závodnic a závodníků a jali se vyhodnocovat, jakou souvislost má úspěšnost sportovců a vnímání jejich atraktivity.

Jak výzkum dopadl? Co se týče mužů, potvrdil předchozí výsledky, že čím úspěšnější, tím současně i atraktivnější sportovec. Vůbec nejlépe ze zkoumání vyšel americký biatlonista Lowell Bailey.

Jinak ale skončil výzkum u žen. Ty pochopitelně hodnotili muži a z výsledků bylo patrné, že v případě vnímání jejich atraktivity výkonnost takovou roli nehraje. Každopádně jako nejatraktivnější biatlonistka světa byla ve velké konkurenci vyhodnocena česká závodnice Eva Puskarčíková.