Dozvíte-li se, že vaše dítě trpí vážnou diagnózou a ponese si následky celý život, je to samozřejmě šok. Zároveň vyvstávají praktické problémy a s nimi související výdaje, které jsou pro rodinu s nižšími příjmy, či dokonce samoživitele, nezvládnutelné. Automobil sice představuje jednorázovou investici, zato však ve výši, jakou si málokterá rodina může dovolit. 

K čemu rodiče handicapovaných lidí auto potřebují? Podle závažnosti postižení dítě potřebuje kromě terapií navštěvovat velmi často také lékaře-specialisty, například neurologa, ortopeda, psychologa, kardiologa, alergologa, imunologa atd. Tito lékaři samozřejmě nejsou vždy dostupní v místě bydliště, takže je třeba dojíždět, stejně tak na rehabilitace nebo do lázní. Bez dopravního prostředku se tedy neobejdete, navíc ne vždy stačí levná varianta. Pokud potřebujete převážet také vozíček, nebo třeba speciální zdravotní tříkolku, do Fiatu Punto se poskládáte jen stěží. 

Nejen omezená pohyblivost pacienta si však žádá individuální přepravu. „Kromě fyzických handicapů tu máme například děti s autismem, pro které je cestování hromadnou dopravou leckdy nemožné,“ upozorňuje Zuzana Šafářová z nadace Naše dítě, která rodičům v tíživé situaci pomáhá. „Bohužel se rodiče stále setkávají s názory, že mají dítě nevychované, protože záchvat autisty tak může působit. Autisté ale často špatně zvládají pobyt mezi cizími lidmi nebo hluk a v této situaci mohou reagovat velmi přehnaně. Bohužel nikdo z kritizujících spolucestujících netuší, že z tohoto záchvatu se pak dítě dostává i několik hodin, je vyčerpané, může se třeba i sebepoškozovat nebo ublížit i někomu ve svém okolí.“

Už tak náročnou péči o nemocné dítě může tedy pohodlná přeprava velmi usnadnit. Například vozy s bočním otevíráním dveří pomohou zvětšit manipulační prostor, když je dítko nepohyblivé, a do většího úložného prostoru samozřejmě lépe poskládáte cokoliv, co s sebou potřebujete převézt. 

Jak pomůže stát? 

Zdravotní pojišťovny auto jako zdravotní pomůcku neuznávají, o příspěvek však můžete požádat stát, a to v okamžiku, kdy jsou dítěti tři roky. Závažnost handicapu pak určí posudkový lékař na základě lékařských zpráv a vyšetření.

Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo autistickou poruchu s těžkým postižením s opakovanými závažnými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.

Kolik peněz dostanete?

Žádáte-li o příspěvek jménem nezletilého dítěte,které splňuje zákonem daná kritéria zdravotního stavu, dostanete od spádového úřadu práce automaticky 200 000 Kč. Pokud by vaše žádost byla zamítnuta, máte možnost se odvolat. 

K podmínkám přiznání příspěvku patří například skutečnost, že se žádající handicapovaná osoba skutečně opakovaně každý měsíc dopravuje a že je schopna být motorovým vozidlem převážena. Žádat o příspěvek můžete každých 7 let. 

Kde hledat další pomoc?

Částka 200 000 korun vám při dnešních cenách motorových vozidel pravděpodobně stačit nebude, zejména pokud potřebujete větší model například pro převážení dítěte na vozíčku. Existují však i další kroky, které můžete podniknout pro získání dalších financí. 

V případě schválení příspěvku úřadem práce můžete například požádat Finanční úřad o vrácení zaplaceného DPH. Takto můžete získat až 100 000 Kč za jeden automobil.

Slevy na průkaz ZTP/P dále poskytují také samotné automobilky, určitě se vyplatí jich pár obvolat a zeptat se. „Klientům s handicapem je určen náš program Škoda Handy,“ uvádí Pavel Jína, mluvčí automobilky Škoda Auto.  „U našich obchodních partnerů mohou po předložení karty ZTP a ZTP/P nárokovat zvýhodnění vozu. S partnerskými úpravci API CZ a Hurt zajišťujeme také úpravu vozu na míru, s VWFS zase výhodné financování, kdy s třicetiprocentní akontací můžete vůz financovat s nulovým navýšením.“ 

V neposlední řadě mohou rodičům v tísni pomoci neziskové organizace, například formou online sbírek. Patří k nim i zmíněná Nadace Naše dítě, která běžně řeší i příspěvky na automobily pro handicapované děti. Veřejné sbírky realizuje prostřednictvím portálu Donio.cz, kde právě teď běží například sbírka pro dospívající slečnu s autismem