Po zimním slunovratu se dny sice opět prodlužují, stále se však stmívá už po čtvrté hodině a značnou část jízd tak absolvujeme za šera či za tmy. Řidiče nových automobilů soumrak většinou nezaskočí, neboť jejich vozy jsou vybaveny automatickými světly a přepínají mezi různými druhy svícení. Ti ostatní musí přemýšlet více a přizpůsobovat osvětlení svého auta měnícím se podmínkám. Špatně osvětlená auta jsou totiž častou příčinou vážných dopravních nehod.

Za bílého dne

V Česku platí od roku 2006 povinnost mít rozsvícená světla po celý den, bez ohledu na letní nebo zimní čas. Novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích konkrétně praví, že „Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno”. Předpis vychází ze skutečnosti, že osvětlený vůz je na silnici vždycky lépe vidět. Automatická světla v autech již dnes dokáží rozlišit mezi dobrou a zhoršenou viditelností, přesto není na škodu jejich činnost podle kontrolky ověřit, případně ručně přepnout na světla potkávací. Klasická světla pro denní svícení totiž osvětlují vůz jen zepředu, což by řidiči za šera, hustého deště nebo třeba mlhy zadělávalo na problém.

Dálková světla nesmí oslňovat

Také použití dálkových světel je jasně stanoveno zákonem: „Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla.“ V praxi to znamená, že dálková světal můžete použít jen v případě, že před sebou široko daleko nevidíte žádné auto, ať už jede stejným směrem jako vy, nebo opačným. Vysoký výkon dálkovek totiž dokáže oslnit tak, že ve tmě dotyčný řidič na pár okamžiků doslova oslepne.

Připomeňte si správné použití dálkových světel na názorném videu z edukativní série Etiketa na silnici, které připravila automobilka Toyota:

Zdroj: Youtube

Máte-li puštěné dálkovky, dávejte si pozor v situacích, kdy se blížíte k prudké zatáčce nebo k horizontu, a buďte připravení dálková světla okamžitě zhasnout. Taky je dobré vědět, že v opravdu husté mlze nebo při sněžení může být dálkové svícení v noci spíš ke škodě. Intenzivní světlo se od této „bílé tmy“ odráží, a způsobuje tak horší vidění i vám samotným.

Problémové mlhovky 

Oblíbeným nešvarem na našich silnicích je jízda s puštěnými mlhovými světly ve chvíli, kdy okolnosti vedoucí k jejich rozsvícení dávno pominuly. Zákon upravuje použití mlhovek následovně: „Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.“ Bohužel, přesnou definici mlhy či hustoty deště nám zákon poskytnout nemůže, zbývá tedy značný prostor pro vlastní úsudek každého řidiče. Odborníci obvykle radí zapínat mlhovky v okamžiku, kdy dohlédnete zhruba na 100 metrů před sebe. Není to však zapnutí mlhových světel, co dělá řidičům problémy, nýbrž jejich vypnutí poté, co se mlha rozpustí nebo přestane sněžit. Při dobré viditelnosti jsou puštěné mlhovky pro ostatní účastníky silničního provozu velmi nepříjemné a dokáží oslňovat stejně jako dálková světla.