Mezi 194. a 196. kilometrem D1 jezdí nyní řidiči ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Komplikace se Ředitelství silnic a dálnic snaží řešit ve spolupráci s policisty. Například už prodloužili úseky se zákazem předjíždění kamionů od 168. kilometru D1, zákaz byl doplněný i na části D2. Nechybí ani moderní značení pro upozorňování na vznik kolon.

Práce na tomto úseku začaly v létě. Dělníci nyní pracují na provizorním rozšíření pravého jízdního pásu. „Na konci listopadu chceme na tento rozšířený pravý jízdní pás pustit dopravu ve všech čtyřech jízdních pruzích a zahájit demolici a přestavbu levého jízdního pásu na finální šířkové uspořádání," uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Mezi Sadovou a Sověticemi
Jak se staví první dálnice na Jičínsku? Podívejte se na místa, kde už se kope

Rozšiřování vozovky ovšem není jediná změna, která dálnici u Brna čeká do roku 2030. V příštím roce začnou práce na modernizaci mimoúrovňové křižovatky Brno-jih, kde se kříží D1 s D2. Práce vyjdou na čtyři miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic nedávno vypsalo soutěž na kácení zeleně v oblasti křížení. „Předpoklad vypsání soutěže na modernizaci křižovatky Brno-jih je do konce roku," sdělila Lucie Trubelíková.

Modernizace křížení D1 s D2 už má stavební povolení. „Aktuální harmonogram přípravy počítá se zahájením prací ve druhé polovině roku 2024, záležet bude na průběhu soutěže," poznamenala Trubelíková. 

Součástí prací je kompletní přestavba křižovatky ze čtyřlístkové na dvojlístkovou. „Včetně čtrnácti nových mostů, sedmi na dálnici a sedmi nad dálnicí. A včetně zkapacitnění dálnice D2 pomocí kolektorů," přiblížila mluvčí ŘSD.