Odborníci poukázali na jednotlivé lokality, kde se nejvíce bourá a vyjmenovali dopravní opatření, která můžou nebezpečná místa eliminovat. Na akci se sešli zástupci Ústeckého kraje, BESIPu, Policie ČR a společností RSE Project a DataFriends. Právě posledně jmenovaná firma konkretizovala nebezpečné úseky silnic, které mapuje a vyhodnocuje.

Regionální dopravní konference je každoroční cyklus debat, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Tento oblíbený formát diskusí se od letošního podzimu díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na lokalizaci a sledování rizikových míst a také na informování veřejnosti, v kterých lokalitách mají za volantem dbát zvýšené opatrnosti. Na konferenci se sešli se dopravní experti, zástupci hejtmanství a také municipalit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a Data Friends, projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Počet nehodových míst lze postupně snižovat díky dopravním opatřením.

„Jednotlivé kraje můžeme porovnávat podle dat získaných od Policie ČR a pojišťoven. Například Ústecký kraj je třetí nejbezpečnější, pokud jde o střety se zvěří. Naopak je ale třetí nejhorší v přepočtu na absolutní počet nehod. Hned po Praze zde vyniká přestupek nedání přednosti v jízdě a nešvarem je zde rovněž rychlá jízda,“ upozorňuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, jež provozuje Portál nehod.

Ústecký kraj je zatížený dopravou, což potvrdil v úvodu diskusního panelu i Jindřich Franěk, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje. „Je zde pět statutárních měst, všechna na silnici I/13, a také tři dálnice. Přesunuje se tu poměrně dost lidí, je zde hustá tranzitní doprava díky blízkosti hranice s Německem. Na druhou stranu stav silnic II. a III. třídy, jež pravidelně monitorujeme, se zlepšil,“ řekl Jindřich Franěk.

Jeho slova potvrdil vedoucí samostatného oddělení BESIP Tomáš Neřold.

„Nastává posun k lepšímu, třeba jedničky je ale nutné dál zlepšovat. Kraj se věnuje bezpečnosti silničního provozu nejen na celostátní úrovni, kterou financuje ministerstvo, ale výrazně a systematicky investuje i své vlastní prostředky.“

Na dálnici D8 a návazně na D1 se podle jeho slov za pět let zvedl objem nákladní dopravy o více než dvacet procent, což je podle BESIP dramatické číslo.

Počet mrtvých na silnicích klesá

V loňském roce evidovala Policie ČR na komunikacích kraje 44 usmrcených lidí.

„Je to třetí nejvyšší číslo po Středočeském a Jihočeském kraji. Čísla, která v porovnání s ostatními kraji nedopadla pozitivně, ukazují v případě těžkých a smrtelných zranění na silnice I. třídy. A také zde při porovnání s ostatními regiony častěji umírají řidiči osobních aut,“ doplnil Tomáš Neřold.

Šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák dodal, že od roku 2000 počet mrtvých na silnicích Ústeckého kraje rapidně klesl.

„Z tehdy 150 usmrcených osob se to číslo markantně snížilo. Policie se dlouhodobě snaží preventivně působit na chování řidičů.“

Dopravní expert Martin Landsfeld v rámci interaktivního dopravního projektu představil riziková místa v regionu, a to jak vyřešené úseky, tak připravované investice.

„Těch prvních je naštěstí víc, což je pozitivní. Statistiky ukazují, že silnice I. třídy ne vždy plní funkci, kterou by měly, je na nich řada závad. Mezi připravované projekty patří frekventovaná křižovatka v Ústí nad Labem pod Větruší, hotový je přechod v Teplicích s ostrůvkem, klesání u Ludvíkovic s červeným zvýrazněním části silnice či rekonstrukce povrchu v Libčevsi,“ vyjmenoval Martin Landsfeld.

V hlavní části programu přišlo na řadu deset rizikových míst v Ústeckém kraji, která byla vytipována na základě dat a analýz ve spolupráci všech zainteresovaných (viz. infobox níže). Jednotlivá místa v rámci živé diskuse konkrétně okomentovali přítomní policista Jan Matoušek, vrchní komisař Odboru služby dopravní policie či zástupci BESIPu a kraje.

Zeleň u silnic varuje

Dopravní konference rovněž upozornila na závažný problém, kterým je zeleň podél komunikací. Patnáct procent lidí, kteří podle Tomáše Neřolda zemřou na našich silnicích, se střetne se stromem.

„V některých krajích i je to 20 a v Pardubickém kraji dokonce 50 procent. Třeba ve Finsku a Švédsku nejsou v ochranném pásmu komunikace stromy, i když tyto země akcentují ekologii. Tím neříkám, že budeme stromy nutně kácet, chceme jít cestou třeba svodidel, i když je to finančně náročné. Je to také o pravidelné údržbě zeleně,“ dodal zástupce BESIP.

Rychlost řeší úsekové měření

Prezentace Jana Honzeka ze společnosti Empemont účastníkům konference představila přínosy úsekového měření rychlosti, které lze nastavit od pár set metrů do několika kilometrů.

„Měří jedno i dvoustopá vozidla po celé šířce komunikace stejně jako úsekovou a okamžitou rychlost či jízdu na červenou. Rozlišitelnost SPZ je až 96 procent. Po zahájení měření třeba ve Svitavách došlo ke snížení počtu přestupků na desetiny procenta,“ doplnil Jan Honzek.

Mediálním partnerem dopravních konferencí, konaných po celé republice, je Deník.  

Top 10 rizikových míst v Ústeckém kraji

1) ÚSTÍ NAD LABEM – Ústí nad Labem a světelná křižovatka ulic Předmostí a Přístavní – 66 nehod, 22 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – škody podle pojišťoven přes 8 milionů Kč

2) ÚSTÍ NAD LABEM – Ústí nad Labem a křižovatka ulic Masarykova, Brněnská a Pařížská – 48 nehod, 23 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazové značce Stůj, dej přednost v jízdě – škody podle pojišťoven přes 4 miliony Kč 

3) CHOMUTOV – Březno u Chomutova a oblouk silnice II/568 – 40 nehod, 12 zraněných, 1 úmrtí – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem – škody podle pojišťoven přes 4 miliony Kč

4) LITOMĚŘICE – Lukavec a mimoúrovňová křižovatka dálnice D8 a silnice II/247 – 32 nehod, 18 zraněných, 2 úmrtí – nejčastější příčina nehod: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla – škody podle pojišťoven přes 11 milionů Kč 

5) LITOMĚŘICE – Doksany a mimoúrovňová křižovatka dálnice D8 se silnicemi II/608 a II/118 – 31 nehod, 25 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazové značce Dej přednost v jízdě – škody podle pojišťoven přes 11 milionů Kč

6) ÚSTÍ NAD LABEM – Ústí nad Labem a silnice Havířská u areálu Eurowag – 30 nehod, 13 zraněných – nejčastější příčina nehod: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla – škody podle pojišťoven přes 8 milionů Kč

7) TEPLICE – Teplice a světelná křižovatka ulic Masarykova a U Vlastního krbu poblíž McDonalds – 29 nehod, 11 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu – škody podle pojišťoven téměř 5 milionů Kč

8) MOST – Most a světelná křižovatka ulic Budovatelů, F. Halase aj. Průchy – 26 nehod, 16 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven přes 2 miliony Kč

9) DĚČÍN – Rumburk a okružní křižovatka silnic I/9 a II/263 – 26 nehod, 12 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – škody podle pojišťoven přes 2,5 milionu Kč 

10) DĚČÍN– Jiřetín pod Jedlovou a lesní úsek silnice I/9 před obcí Lesné – 18 nehod, 11 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky – škody podle pojišťoven přes 7 milionů Kč

Dopravní konference přinesla zajímavé podněty, říká Jindřich Franěk

close Regionální dopravní konference - krajský úřad Ústí nad Labem info Zdroj: Deník/Tomáš Prchal zoom_in Regionální dopravní konference - krajský úřad Ústí nad Labem Pestrou diskusi provázející dopravní konferenci na krajském úřadě ocenil i dopravní expert Jindřich Franěk, který zároveň vyjmenoval preventivní opatření ze strany kraje.

Jaké vy osobně považujete za nejrizikovější místo v Ústeckém kraji?
O řadě rizikových míst jsme diskutovali při dnešní dopravní konferenci a věřím, že se nám je podaří postupem času vyřešit. Osobně vnímám jako výrazně rizikový také úsek silnice č. I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Bohužel zde při dopravních nehodách každoročně umírají lidé. Jedná se o 15 kilometrů dlouhý úsek se 13 tisíci vozidly za den, kde je v pořádku jak povrch silnice, tak svislé i vodorovné dopravní značení. Problémem však může být dostatečná šíře komunikace, která pak na svých dlouhých rovných úsecích svádí k rychlé jízdě a často bohužel nebezpečnému předjíždění. Několikrát jsem byl osobně svědkem, kdy se některý z řidičů vydal předjíždět klidně i více aut před sebou a předjížděl i ve chvíli, kdy proti němu jelo v protějším směru auto. Jela tak vedle sebe tři auta a bylo štěstí, že nedošlo k jejich srážce. 

Je možné tyto problémové úseky z pohledu kraje řešit?
Pokud máte namysli zmiňovaný úsek do Děčína, tak z pohledu kraje asi ne, neboť se jedná o silnici I. třídy, která je v majetku státu a spravuje ji Ředitelství silnic a dálnic ČR. Otázkou ale je, jak a zda vůbec ji může upravit, nebo je to spíše o chování nás řidičů. Právě i z těchto důvodů letos Ústecký kraj společně s Policií ČR, BESIPem a dalšími složkami IZS pořádal již 10. ročník akce s názvem Safety Road. Jde o dopravně preventivní akci pro středoškoláky, kteří začínají řídit, a které se snažíme velmi zajímavou formou upozornit na to, jak nebezpečnou zbraní může osobní auto být a že někdy pár vteřin může znamenat celý život.

Jak hodnotíte úroveň regionální dopravní konference?
Dopravní konference se mi líbila, odnáším si z ní několik zajímavých podnětů. Velmi mě potěšilo, jak se velmi rychle rozjela mezi zúčastněnými diskuse nad danými místy či tématy, což je vlastně cílem konference. Nemá být o přednáškách, ale o diskusi. Je jen na škodu, že se konference nezúčastnilo více zástupců samospráv, jistě by k danému tématu měli také co říct. Tak třeba příště. (tp)