Technický stav vozidla

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je potřeba při delších cestách vozidlem pohlídat, je dobrý technický stav auta. Způsobilost motorového vozidla, aby vydrželo cestu do ciziny a zpátky, je naprostý základ. Před samotnou cestou lze určitě doporučit návštěvu auto-servisu a vozidlo nechat náležitě prohlédnout, dolít provozní kapaliny, zkontrolovat zejména brzdy a další komponenty.

Povinná výbava ve vozidle

Neméně důležité jsou i prvky povinné výbavy ve vozidle. A to platí dvojnásob při cestách do zahraničí. Před cestou se tak určitě vyplatí zkontrolovat, zda už není prošlá lékárnička, zda jsou ve vozidle reflexní ochranné vesty či výstražný trojúhelník. Pokud právě s těmito věcmi je něco v nepořádku, lidé riskují tučné pokuty za hranicemi. Pro případ dopravních nehod se vyplatí mít v autě také formuláře na ohlášení škod a popis dopravních nehod pro pojišťovnu. A samozřejmě doklad, že vozidlo je pojištěno v rámci odpovědnosti za škody způsobené motorovými vozidly (povinné ručení). Tím se rozumí zelená karta.

Mapy a mapové podklady s sebou

V době masového používání GPS navigací papírové mapy na cestách už nemají takový význam, ale na druhou stranu se zase spoléhat pouze na navigaci se při cestách po zahraničí také nemusí vyplatit. Mapové podklady u navigací nebývají až tak podrobné a pokud budou lidé v dané lokalitě hledat například pneu servis, funkční lékárnu či rovnou nějaké zdravotnické zařízení, navigace jako taková jim kolikrát nemusí pomoci. Pro takové případy je dobré mít ve svém telefonu stažené podrobné offline mapy daných lokalit, kde pak tyto informace lze snadno dohledat.

Na cestách se ale může přihodit spousta věcí, které lidé nemohou všechny dopředu předvídat. „Pokud lidé vyrážejí na hory do ciziny, základem je cestovní pojištění s krytím léčebných výloh i odpovědnostní složkou. V pojistném krytí se ale vyplatí jít ještě dále a využít i další doplňky. Určitě lze doporučit i prémiové asistenční služby v rámci autopojištění. Jejich hlavní předností je bezlimitní plnění v případě všech základních potřeb u poruchy či nehody vozidla, a to nejen v Česku, ale i v Evropě. Součástí je i poskytnutí náhradního vozidla po dobu až 15 dnů a také náhradního ubytování v případě poruchy vozidla. Naprosto ideální pomocník na zimní dovolenou v cizině,“ uvedl například Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny.

Cestovní a úrazové pojištění

Nejdůležitější položkou v pojistné výbavě na cestách je bezesporu cestovní pojištění. Jde o pojistný balíček obsahující zejména krytí léčebných výloh a odpovědnost za škodu způsobenou na majetku a zdraví v zahraničí. K tomu tam bývá i ochrana proti ztrátě a krádeži zavazadel či pojištění pro případ zpoždění letadla a další položky. Samozřejmostí jsou asistenční služby, které právě v cizině mají pro klienty tu největší hodnotu.

Milovníci zimních sportů by také měli vědět, že kupříkladu v Itálii na horách je pojištění odpovědnosti dokonce povinné. Tedy odpovědnost za to, že lyžař způsobí na sjezdovce zranění jinému lyžaři. Pokud toto pojistné krytí lidé nemají, protože si opomněli sjednat cestovní pojištění (kde je tato složka obsažena), této povinnosti se stejně nevyhnou. V takovém případě si musejí zaplatit jednorázové odpovědnostní pojistné krytí přímo v pokladně spolu se skipasem.

Obecně však opomenout či ignorovat cestovní pojištění se může hodně vymstít. „Bez cestovního pojištění lidé riskují, že většinu nákladů za lékařské ošetření v cizině budou muset uhradit ze svého. To přitom mohou být i statisícové částky,“ upozornila Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Kartička od tuzemské zdravotní pojišťovny totiž pokryje v zahraničí jen velmi malou část nákladů za lékařské ošetření.

Při cestách po cizině i v tuzemsku není na škodu mít uzavřené i úrazové pojištění. Jeho účel je trochu jiný než u cestovního pojištění, byť plnění může vycházet ze stejných pojistných událostí. Zatímco cestovní pojištění má pokrýt zejména léčebné výlohy při zraněních v cizině, s úrazovým pojištěním lidé získají plnění navíc – odškodnění od pojišťovny (bolestné za zranění).

Asistenční služby s dostatečnými limity

Asistenční služba – tedy služba, která se snaží řešit vzniklé problémy, nemá význam jen u zdravotních komplikací. Stejně významná je její činnost v případě problémů s vozidlem. Je pevnou součástí povinného ručení a havarijního pojištění a je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Aby byli motoristé dobře chráněni, mnozí neváhají a na dovolenou si ještě připlácejí za rozšířené varianty těchto služeb, kde získají řadu věcí navíc nad rámec základních balíčků.

Nejčastějším důvodem, kdy motoristé volají na asistenční linku, je porucha motoru, následuje defekt pneumatiky a dále problémy se spojkou či převodovkou. „Ze statistik vyplývá, že řidiči na svých cestách potřebují pomoc asistenční služby třikrát častěji při poruše vozidla než v případě nehody. A největší hodnotu pro motoristy má pomoc při problémech v zahraničí,“ uvedl Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel ČPP.

Havarijní pojištění

Nejrozsáhlejší pojistnou ochranou samotného vozidla je havarijní pojištění. To kryje velké množství rizik, na které se povinné ručení vůbec nevztahuje. Z povinného ručení lze získat plnění jen v případě, že někdo jiný nám při silničním provozu způsobil škodu. Ale pokud si motorista poškodí vozidlo sám, nebo mu ho poškodí živelní událost – kroupy, vichřice, voda, nebo mu vozidlo poškodí vandalové, nezíská od pojišťovny nic. A to nemluvě o případu, kdy motoristovi někdo vozidlo jednoduše ukradne – bez havarijního pojištění také bez náhrady.

Důvodem, proč lidé s havarijním pojištění mnohdy váhají, je jeho cena. Ta se odvíjí od aktuální hodnoty vozidla, a tak nemusí být toto pojištění zrovna úplně nejlevnější. Je ale velice užitečné a zvláště na cestách v cizině se může velice vyplatit. Z logiky věci si havarijní pojištění sjednávají zejména majitelé nových a novějších vozidel.

Připojištění k povinnému ručení

Zoufat si ale nemusejí ani majitelé starších vozidel. Pokud nechtějí komplexní havarijní pojištění, tak jim se zase může vyplatit si pojistit extra jen některá vybraná rizika – jako připojištění k povinnému ručení. Na cestách se rozhodně vyplatí mít speciálně připojištěná skla na vozidle. Vedle toho mají lidé velký zájem také o pojištění přírodních rizik – tedy když je vozidlo poškozeno v důsledku nejběžnějších živelních událostí anebo střetem se zvířetem. Mezi vyhledávané doplňky k povinnému ručení patří právě i rozšířené asistenční služby.

Všechny tyto pojistné doplňky mohou být zvláště při cestách po zahraničí velmi cenné a motoristům mohou ušetřit nemalé peníze i starosti. Proto rozhodně stojí za úvahu, co všechno si před cestou na dovolenou pořídit.