Můžu ráno řídit, když jsem večer oslavoval? Jaký postih mi hrozí, když mi zjistí jen 0,2 promile? Takové a podobné otázky řidiči stále řeší a jen málokdo na ně zná správné odpovědi. Přinášíme tedy přehled těch frekventovaných dotazů a samozřejmě i odpovědí na ně.

1) Kdo může kontrolovat alkohol?

Nechat vás takzvaně dýchnout můžou policisté z Policie ČR, dále obecní strážníci i vojenští policisté. Dále na to má právo také zástupce vašeho zaměstnavatele a konečně také ošetřující lékař. Nejčastěji to samozřejmě dělají dopravní policisté. Vlastně při každé kontrole na silnici by měli vyzvat řidiče k absolvován dechové zkoušky.

2) Jaké jsou postihy za zjištěnou přítomnost alkoholu během řízení?

Tady se dostáváme do velice složité problematiky. I když byste měli oficiálně mít během řízení 0,00 promile, ve skutečnosti se vám nic nemusí stát, ani když měřící přístroj ukáže hodnoty mezi 0,01-0,24 promile. Fakticky mají policisté zadržovat řidičský průkaz až od hodnoty 0,25 promile výše.

Metodika měření alkoholu v dechu totiž podle expertů pojišťovny DAS počítá i s možnou chybou samotného měřicího přístroje a dalšími faktory jako například s možnou fyziologickou hladinou alkoholu v těle kontrolované osoby nebo možnou nepřesností přepočtu uvedeného objemu alkoholu v dechu na odpovídající hladinu alkoholu v krvi. Tato odchylka stanovená Českým metrologickým institutem činí 0,24 ‰.

Alkohol u nás za volant nepatří. V jiných zemích Evropy k němu mají mírnou toleranci.
Řízení s alkoholem v krvi je u nás zakázáno. Ve kterých zemích je to ale možné?

3) Může nebo musí se při zjištění alkoholu provádět opakovaná kontrola?

Ano, policisté mají v takovém případě dokonce povinnost kontrolu opakovat. Nové měření se provádí po uplynutí minimálně pěti minut a nová zjištěná hodnota se nesmí od té předešlé lišit o více než deset procent.

Pozor na hodnoty přes jedno promile

4) Pokud je tedy prokazatelně hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,25 promile, musí se ještě provádět odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem krve?

Ne, to již z hlediska zákona zapotřebí není. Odběr krve ale může být proveden i na vaši žádost. „Ze zákona o Policii ČR totiž vyplývá, že za účelem získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků musí být proveden odběr krve, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. Poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, kde má být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž zajistí vaši dopravu do tohoto zařízení a následné provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou do zdravotnického zařízení, odběrem krve a jejím rozborem jdou k vaší tíži,“ doplňuje Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

5) Pro jistotu - ještě jednou: Když tedy přístroj opakovaně ukáže, že mám v krvi 0,01-0,24 promile, nebudu trestán za přestupek?

„V případech, kdy je naměřená hodnota nižší než 0,25 ‰, se výsledek ve smyslu platné metodiky považuje za negativní, není-li jiným způsobem zjištěno, že jste alkohol před jízdou konzumovali. To se může stát, když konzumaci alkoholu před jízdou přiznáte, nebo vás z konzumace alkoholu usvědčí jiná osoba, třeba spolujezdec,” říká Iva Mlynaříková.

Evropské značky segment levných čtyřkolek prakticky opustily. Nejlevnější Škodou je Karoq
Nový přehled nejlevnějších aut 4x4. U jiných než asijských značek moc neuspějete

6) Do jaké hranice se jedná o přestupek a kdy už jde o trestný čin?

V rozmezí od 0,3 do jednoho promile se jedná o přestupek. Policie váš případ postoupí do správního řízení a příslušní úředníci rozhodnou, jakou pokutu zaplatíte a na jak dlouho přijdete o řidičské oprávnění. Podle aktuálně platného bodového systému je to tak, že do jednoho promile se stanovuje finanční trest ve výši 2500 - 20 000 Kč a papíry půjdou do „čistírny" na minimálně půl roku a nejvýše na rok. Navíc se ještě bodové konto zatíží sedmi trestnými body.

Nový bodový zákon, který bude platit od 1.1. 2024, sice snižuje počet přidělených bodů (na šest), ovšem zvyšuje se finanční postih. Spodní hranice pokuty bude sedm tisíc korun, horní pak 25 000 Kč.

7) Co se stane, když odmítnu jak dechovou zkoušku, tak lékařské vyšetření?

Potom počítejte s pokutou v rozmezí 25 až 50 tisíc korun a zákazem řidičské činnnosti na jeden až dva roky.

8) Lze nějak urychlit odbourávání alkoholu z krve, abych mohl dříve usednout za volant?

Žádná objektivně fungující metoda na to neexistuje. Odborníci udávají, že průměrně lidský organismus dokáže odbourat z krve 0,11 až 0,2 promile alkoholu za hodinu. Pro jistotu byste se pak měli zkontrolovat alkotesterem, které se prodávají již od několika stokorun. Jejich údaje lze ale brát pouze za orientační. Podstatný je také váš celkový fyzický stav. Pokud vás bolí hlava, jste nevyspalí a je vám špatně od žaludku, pak asi nebudete na řízení stoprocentně koncentrováni i kdybyste nakrásně už měli nulovou hladinu.