Pokud je správně užíván, dokáže kruhový objezd zajistit ve srovnání s obyčejnou křižovatkou plynulejší provoz a umožní snadnější přibočení řidičům, kteří by jinak na vedlejší silnici čekali i dlouhé minuty. Zároveň je provoz bezpečnější, neboť se zde auta pohybují zpravidla velmi nízkou rychlostí a případné kolize mají jen lehké následky. Takzvané kruháče neboli rondely však mají svá pravidla, která určují, jak se na nich správně chovat, řadit se do pruhů a zejména používat blinkr.

Blinkry - ani brzy, ani pozdě

Ve chvíli, kdy na kruhový objezd vjíždíte, je blinkr nežádoucí. Každému je jasné, že budete pokračovat směrem doprava, jiná možnost zde není a blikáním jen způsobíte uz ostatních řidičů zmatek. „Blinkr vždy použijte na kruhovém objezdu při přejíždění z pruhu do pruhu a pak také ve chvíli, kdy objezd opouštíte,“ říká Václav Zikmund, produktový manažer českého zastoupení automobilky Toyota, z jejíž dílny pochází další názorné video. 

Zdroj: Youtube

Používání směrových světel při výjezdu z objezdu zajistí potřebnou plynulost, jejich použití je však někdy obtížné načasovat. Musíte samozřejmě začít blikat co nejdříve, avšak ne dříve než před odbočkou, kterou chcete použít. Zároveň je dobré počítat s tím, že ostatní auta váš blinkr na kruhovém objezdu z některých úhlů nevidí.

Kdo má přednost?

Všichni máme nejspíš zafixované pravidlo, že přednost dává ten, kdo na kruhový objezd vjíždí, a to všem vozidlům, která se na něm již pohybují. V zákoně však tato povinnost stanovena není, proto by každý řidič měl sledovat značky. V Česku jsou všechny kruháče opatřeny dvěma značkami - kulatou modrou s upozorněním na kruhový objezd a značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě."  Pokud by značka přednosti chyběla, platí klasické pravidlo pravé ruky. 

Řidičská etiketa: Nižší rychlost není vždy lepší, záleží hlavně na podmínkách

V případě, že vjíždíme na kruháč, který má dva jízdní pruhy, dáváme přednost jen vozidlům v pruhu pravém, tedy vnějším. Ve chvíli, kdy již na kruhovém objezdu jste a chcete přejet z pruhu do pruhu, musíte dát přednost všem vozidlům v cílovém pruhu. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, ve kterém pruhu právě jedete.

Levý pruh má svůj účel

Pokud jde o to, zda zvolíte pravý, či levý pruh kruhového objezdu, je to jen na vás. Zákon řazení do pruhů nijak neupravuje. Pokud víte, že budete vyjíždět až posledním výjezdem, zařazením do levého pruhu umožňujete snadnější přibočování vozům, které na kruháč vjíždějí. Naopak není logické se do levého pruhu řadit, když víte, že budete vyjíždět hned na prvním výjezdu. Pamatujte na to, že budete-li chtít opustit kruhový objezd z levého, tedy vnitřního pruhu, musíte dát přednost všem autům v pruhu pravém. Může se tedy stát, že v případě hustšího provozu si kruháč objedete dvakrát. 

Řidičská etiketa: Záchranářská ulička má svá pravidla. Znáte je?

Celkem často se objevuje chyba, kdy se řidič bojí na kruhový objezd vjet, jestliže vidí vůz v levém pruhu. Zbytečně tak zdržuje a zpomaluje provoz, přičemž právě kvůli zajištění plynulosti levý pruh na kruhových objezdech vznikl.