Mezinárodní řidičský průkaz opravňuje jeho držitele řídit motorová vozidla v zahraničí, a to především ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie. V České republice jsou vydávány dva vzory. Jeden s tříletou platností podle Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968 (seznam států zde), druhý s roční platností podle Ženevské úmluvy o silničním provozu z roku 1949 (seznam států zde). 

I když zkušenosti českých řidičů ukazují, že i v některých zemích mimo Evropskou unii si vystačíte pouze s českým řidičským průkazem, pro klid duše si raději mezinárodní řidičák pořiďte. Vyhnete se tak případným komplikacím například v autopůjčovnách nebo při dopravních nehodách.

O výměnu řidičského průkazu můžete zažádat také elektronicky.
Výměna řidičského průkazu: kolik stojí, jak dlouho trvá a co k ní potřebujeme

Pokud je platnost národního řidičského průkazu kratší, než jsou uvedeny doby platnosti těch mezinárodních, odvíjí se od toho platnost mezinárodních řidičských průkazů. V praxi to znamená, že platnost mezinárodních řidičských průkazů bude upravena podle platnosti národního řidičského průkazu.

Nezapomínejte také na to, že mezinárodní řidičské průkazy neplatí pro řízení motorových vozidel na území České republiky. Je možné je použít pouze v zahraničí, a to zejména ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie. V rámci členských států Evropské unie můžete řídit motorová vozidla na základě takzvaného národního českého řidičského průkazu.

Terénní pneumatiky vám pomohou při jízdě na nezpevněném povrchu a v extrémních podmínkách
Terénní pneumatiky: kdy je na autě používat a jak je správně vybírat

Jak požádat o mezinárodní řidičák

Požádat o vydání mezinárodního řidičského průkazu můžete před cestou do zahraničí pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kterých je na území České republiky přes dvě stě.

Nejdříve budete muset vyplnit žádost. Do ní uvedete mimo svých osobních údajů a čísla řidičského průkazu také stát, který hodláte navštívit a pro nějž požadujete vydání mezinárodního řidičského průkazu. Tento údaj je klíčový pro možné stanovení vzoru mezinárodního řidičského průkazu. Dále budete potřebovat platný řidičský průkaz, platný doklad totožnosti a fotografii průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm. Každý žadatel si musí fotografii přinést. Připravte si také 50 korun na zaplacení správního poplatku.

  • Jaký řidičák potřebujete v Austrálii? Zjistíte ve videu:
Zdroj: Youtube


Požádat si o vydání mezinárodního řidičáku můžete v případě, že máte trvalý pobyt území České republiky. Pokud tomu tak není, musíte prokázat, že se na území České republiky zdržujete alespoň 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu musíte řešit pouze osobně. Mezinárodní řidičské průkazy se vydávají bezodkladně po podání žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro jejich vydání.

Přívěs Dingo táhne automobil Škoda Octavia. Jejich cena byla v 60. letech téměř shodná
Počátky karavaningu v Česku. Připomeňte si, jak kempovali naši prarodiče

V případě, že se chystáte cestovat do více států mimo členské státy Evropské unie, je možné vydat oba dva vzory mezinárodního řidičského průkazu. Proto do žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uveďte všechny státy, ve kterých budete mezinárodní řidičák potřebovat.