Mýtný systém v České republice z pohledu řidiče:

Zdroj: Youtube

Používáte například k podnikání dodávku s hmotností nad 3,5 tuny? Pak vás bude zajímat, že systém elektronického mýtného v České republice zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků. Ke změně dochází v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362, jejímž cílem je podpořit další snižování produkce emisí CO₂. Mýtné by tak mělo zdražit o deset až patnáct procent.

Kdo platí mýtné?

Mýtné se platí za jízdu vozidlem s hmotností nad 3,5 tuny po dálnicích a po označených úsecích silnic I. třídy. Vozidlo musí být vybaveno palubní jednotkou, která je nepřenosná a její používání je vázáno na konkrétní auto zaevidované v Systému elektronického mýtného.

Výše mýtného se vypočítává součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby mýtného jsou rozlišeny podle emisní třídy vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy a období dne.


Nahrává se anketa ...

Nový poplatek za emise CO₂

„Změna mýtných sazeb se dotkne všech kategorií vozidel. Kromě dosavadních tří složek mýtného - poplatku za užití pozemní komunikace, poplatku za hluk z provozu a poplatku za znečištění ovzduší (dle normy EURO) - bude nově zavedena čtvrtá složka, poplatek za emise CO₂. V souladu s evropskou legislativou bude zavedeno pět emisních tříd CO₂. V emisní třídě CO₂ 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO₂ 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem,“ informovalo Ministerstvo dopravy.

Systém Argos odhalí kromě neplatné dálniční známky i to, zda má auto platnou technickou, jestli je pojištěné, či je v registru dlužníků.
Elektronické dálniční známky: Vše, co potřebujete vědět o jejich nákupu

Do emisní třídy CO₂ 1 budou zařazena vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy). Tato vozidla nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO₂ (2 až 5, tedy s nižšími poplatky). Jejich provozovatelé nemusí podnikat žádné kroky, zařazení bude automatické.

Další povinnosti a doporučení

„Dopravcům, kteří provozují vozidla s datem první registrace po 1. červenci 2019, doporučujeme zkontrolovat dokumentaci vozidla od výrobce a následně ověřit s pomocí vyhledávače na webu mytocz.eu/co2, zda nemají nárok na přeregistraci do vyšší emisní třídy CO₂ s nižší mýtnou sazbou,“ upozornil Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll.

Ilustrační snímek
Nový bodový systém: Na tyto přestupky si dejte za volantem velký pozor

Kontrola emisní třídy CO₂ u vozidel registrovaných po 1. červenci 2019 není pro provozovatele vozidla povinností. Provozovatelům nehrozí žádné sankce, pokud budou provozovat vozidlo s nárokem na vyšší emisní třídu CO₂, ale ponechají vozidlo zařazené v emisní třídě 1. Kontrolu a žádost o zařazení do vyšší emisní třídy CO2 mohou provést kdykoli v budoucnosti, přičemž pro podání elektronické žádosti není stanovena žádná lhůta.

„Požadavky pro zařazení do vyšší emisní třídy CO₂ (2 až 5) nesplňují ani všechna vozidla s první registrací po datu 1. července 2019. Rozhodující je splnění parametrů směrnice, které pomůže ověřit Vyhledávač emisní třídy CO₂, a doložení všech potřebných dokumentů,“ doplnilo Ministerstvo dopravy.