Na letošní Regionální dopravní konferenci v Brně se sešli zástupci kraje, měst a obcí, BESIPu, Policie ČR a společnosti RSE Project a další hosté z řad odborné veřejnosti, aby společně diskutovali nad lokalitami, které z hlediska dopravy patří na jižní Moravě k nejnebezpečnějším.

Tato místa představili na akci zástupci společnosti DataFriends, jež provozuje Portál nehod. Ten mapuje přehled lokalit s nejčastějšími nehodami.

Regionální dopravní konference je každoroční cyklus debat, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Tento oblíbený formát diskusí se od letošního podzimu díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na lokalizaci a sledování rizikových míst a také na informování veřejnosti, v kterých lokalitách mají za volantem dbát zvýšené opatrnosti. Na konferenci se sešli se dopravní experti, zástupci hejtmanství a také municipalit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a Data Friends, projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP)

Hned v úvodu však otevřeli účastníci diskusního panelu i další důležitá témata, která s danou tematikou úzce souvisejí – ať již jde o výstavbu silnic a dálnic či preventivní akce.

„Kdy byla naposledy otevřena alespoň nějaká část úseku dálnice v Jihomoravském kraji? To jsou desítky let!“ upozornil na velký problém regionu hned v úvodu konference Rostislav Snovický, vedoucí odboru dopravy z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

„Za osm let nás čeká totální kolaps dopravy kolem Brna. Již nyní, když jedete od Prahy, nebo od Vyškova, tak na D1 musíte počítat s minimálním půlhodinovým zpožděním,“ zdůraznil ještě Rostislav Snovický.

Pokud jde o prevenci dopravních nehod, spolupracuje Jihomoravský kraj významnou měrou se společností BESIP a vynakládá nemalé prostředky na budování dopravních hřišť.

To potvrdil vedoucí samostatného oddělení organizace BESIP Tomáš Neřold. Ten poznamenal, že kraj každoročně na tyto akce dává zhruba 1,6 milionu korun, což je nejvíce z celé republiky.

Na zajímavý paradox Jihomoravského kraje, pokud jde o statistiku nehod, poukázal zástupce Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje Tomáš Zich.

„Byť evidujeme pokles dopravních nehod v kraji, o třetinu stoupl počet smrtelných dopravních nehod,“ konstatoval Tomáš Zich.

Detailnější pohled na statistiku bezpečnosti a nehod pak představil jednatel společnosti DataFriends Jan Chalas.

Dopravní konference Zlín
Tady pozor! Odborníci ukázali nejrizikovější místa na cestách ve Zlínském kraji

„Jihomoravský kraj je ve srovnání dat pátý nejhorší na absolutní počet nehod. Třetí příčka náleží kraji, pokud je příčinou nehody nepozornost řidiče či nedobrzdění. Tady je to právě o těch přetížených silnicích,“ narážel Jan Chalas na slova předřečníků.

V hlavní části programu přišlo na řadu deset rizikových míst na cestách v Jihomoravském kraji, které byly vytipovány na základě dat a analýz ve spolupráci všech zainteresovaných (viz. infobox níže).

Jde třeba o křižovatky ve městech, kde je velmi hustá doprava, nebo o některá místa na dálnici D1.

Mezi nejrizikovějšími místy, které je třeba řešit, se objevila i známá křižovatka na silnici I/52 u Mikulova. V jejím případě David Pauk, bezpečnostní auditor společnosti RSE Project, ukázal hned tři možné způsoby, jak by bylo možné tuto křižovatku změnit tak, aby byla bezpečnější.

Úsekové měření rychlosti může pomoci

Mezi rizikovými místy nechyběl nájezd na dálnici D1 u Bedřichovic, kde policisté evidují za posledních několik let 49 dopravních nehod a 16 zraněných. Zde se zvažuje například možnost zavedení úsekového měření rychlosti. K některým rizikovým místům zaznívaly zajímavé poznámky a podněty k možnostem nápravy také při diskuzi publika.

„Cílem konference je upozorňovat na nebezpečná místa na cestách, bavit se o nich, hledat řešení k jejich většímu zabezpečení a pak tato opatření realizovat. Důležité je také upozorňovat řidiče na to, kde se v regionu nejvíce bourá, aby v daném místě jezdili opatrněji,“ zaznělo v závěru konference od moderátora akce Martina Plevy, šéfredaktora Deníku Extra.

Právě Deník byl mediálním partnerem této mimořádné dopravní akce, která se koná na řadě míst v České republice.

PŘEHLED TOP 10 MÍST V KRAJI S NEJVYŠŠÍ NEHODOVOSTÍ

1) BRNO VENKOV – nájezd na dálnici D1 u Bedřichovic
– 49 nehod, 16 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky – škody podle pojišťoven přes 6 milionů Kč

2) BRNO VENKOV – Kuřim a křižovatka silnice 43 a ulice Blanenská – 28 nehod, 20 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazové značce Dej přednost v jízdě – škody podle pojišťoven zhruba 5 milionů Kč

3) VYŠKOV – úsek dálnice D1 u Rousínova – 23 nehod, 12 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky – škody podle pojišťoven přes 7 milionů Kč

4) VYŠKOV – Vyškov město a křižovatka ulic Brněnská, Purkyňova a Cukrovarská – 15 nehod, 17 zraněných – nejčastější příčina nehod: řidič se plně nevěnoval řízení vozidla – škody podle pojišťoven přes 2 miliony Kč.

5) BŘECLAV - Mikulov a křižovatka silnice 52 s odbočkou na Březí a s ulicí Brněnská - 14 nehod, 16 zraněných - nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazové značce Stůj, dej přednost v jízdě - škody podle pojišťoven přes 4,5 milionu Kč.

6) BRNO MĚSTO – Brno a křižovatka silnice 41 s ulicí Sokolova – 12 nehod, 16 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven přes 3 miliony Kč

7) HODONÍN – úsek silnice I/54 u obce Žarošice – 10 nehod, 14 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky – škody podle pojišťoven přes ¾ milionu Kč

8) BŘECLAV – Moravská Nová Ves a křižovatka silnice 55 s ulicí Na Koncích – 8 nehod, 14 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazové značce Stůj, dej přednost v jízdě – škody podle pojišťoven přes 2 miliony Kč

9) BRNO VENKOV – Modřice a světelná křižovatka k Olympii – 22 nehod, 11 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – škody podle pojišťoven skoro 6 milionů Kč

10) BRNO MĚSTO – Brno a světelná křižovatka ulic Koliště a Cejl – 14 nehod, 12 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven přes 2,5 milionů Kč

Je třeba hledat možná řešení v co možná nejkratším čase, říká vrchní komisař Krajského ředitelství policie Tomáš Zich

 Vrchní komisař Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje kpt. Ing. Tomáš Zichkpt. Ing. Tomáš ZichZdroj: Deník/Eva BártíkováCo vás na dopravní konferenci zaujalo a v čem byla podle vás přínosem?
Ve vztahu k řešené problematice nehodových lokalit vnímáme pozitivně takovéto setkání zástupců jednotlivých zainteresovaných organizací, kdy je možno otázky zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích diskutovat společně.

Která z TOP desítky nejrizikovějších míst, jež byla na konferenci zmíněna, je z vašeho pohledu nezbytné řešit co nejdříve a proč?
V současném okamžiku je to určitě diskutovaná křižovatka silnic I/52 a II/414 u Mikulova, na jejíž problematiku ve vztahu k nehodovosti Policie ČR upozorňuje již dlouhodobě. Z našeho pohledu je však potřeba řešit každé místo, které vykazuje zvýšený počet dopravních nehod. Ideálním stavem je stavební úprava takového místa, která ovšem často vyžaduje delší časový horizont pro vlastní realizaci. Z tohoto pohledu vítáme i snahy o tzv. nízkonákladové opatření, jež mohou být provedena v podstatě okamžitě.

Je podle vás něco, co by napomohlo některá problémová místa rychleji vyřešit?
Primárně by mělo být snahou všech hledat možná řešení v co možná nejkratším čase. Pravdou je, že některé realizační snahy majetkových správců, naráží na legislativní stránku řešení daného kolizního místa.