V České republice a na Slovensku jsou kamery do auta povoleny a používají se běžně při řešení dopravních nehod a škod, neboť videa z kamer jsou užitečným důkazem při uplatňování pojišťovacích nároků. Pracují s nimi standardně všechny pojišťovny na našem trhu. Pokud dopravní nehodu dále projednává správní orgán (místně příslušný magistrát, městský úřad), se záznamy se opět běžně pracuje.

Podle Evy Svobodové, tiskové mluvčí UNIQA pojišťovny, jsou záznamy z kamer užitečné zejména v případech, kdy vznik a okolnosti nehodového děje popisují oba účastníci dopravní nehody odlišně.

„Nesetkali jsme se u nás se situací, kdy by některý z výše uvedených subjektů video z palubní kamery odmítl uznat. Kamery ve vozidlech jsou z tohoto pohledu velmi užitečné. Čeští i slovenští řidiči onboard kamery používat mohou a video je pak pro nás jasným důkazním prostředkem. Hodí se i v situacích, kdy viník se svou odpovědností nesouhlasí. Dále když řidič jiného vozu poškodí vozidlo klienta v provozu, nezastaví a ujede,“ popisuje Eva Svobodová.

Než vyrazíte za hranice České republiky, zjistěte si, kolik zaplatíte za použití dálnic v zahraničí
Cesta autem do zahraničí: kolik zaplatíme za dálniční poplatky

Použití palubní kamery však na silnicích ostatních evropských zemí rozhodně není samozřejmost. V některých státech je to úplné tabu, jinde jsou zase podmínky pro jejich užívání nesplnitelné, ale v řadě zemí s kamerou není problém.

V Evropské unii neexistuje jednotný právní předpis pro jejich používání. Každá země může mít svá vlastní pravidla, která se mohou lišit v závislosti na účelu a kontextu použití kamer. Všeobecně ale platí, že používání palubních kamer je povoleno, pokud neohrožuje soukromí a ochranu osobních údajů.

V některých zemích v Evropě jsou onboard kamery legislativně zakázány a tam by je ani čeští řidiči neměli používat. Například v Portugalsku. V dalších zemích je použití omezeno pouze pro soukromé účely a záznamy nemohou být zveřejňovány pod hrozbou vysokých pokut – například v Německu, Rakousku a Francie.

  • Jak správně umístit kameru do auta zjistíte na tomto videu:
Zdroj: Youtube

Pomohou kamery v soukromých objektech

Pokud dojde k dopravní nehodě a žádná ze zúčastněných stran nedisponuje záznamem z palubní kamery, můžou se pokusit zajistit záznam z kamer, které se na veřejné či soukromé objekty umisťují stále častěji. Například na parkovištích obchodních center jsou dopravní nehody velmi častým jevem.

„Nehody na parkovištích jsou naším denním chlebem – nedání přednosti zprava nebo nerespektování hlavního směru, vjezdy do protisměru, poškození vozů při vyjíždění z parkovacího místa a podobně,“ popisuje Lukáš Převrátil, ředitel dohledového centra M2C Space, které zajišťuje ostrahu obchodních center.

Právě kamerové systémy doplněné o chytré softwary mohou být podle Převrátila účinným nástrojem pro dopadení pachatelů nehod na parkovištích. Ne vždy je však možné se k záznamu z kamery dostat.

Co mohu řídit? Platné skupiny řidičských oprávnění najdeme na zadní straně řidičského průkazu.
Řidičské průkazy: s jakou skupinou můžete řídit motorku, auto nebo náklaďák

„Přijde-li policie a podá vlastníkovi obchodního centra žádost o vydání kamerového záznamu, tak ten je ze zákona povinen ho vydat. Pokud ale za majitelem objektu přijde běžná fyzická osoba a poptává záznamy z kamerových systémů, majitel ho vydat nemusí. A pokud přijde tato osoba za ostrahou, tedy za zpracovatelem, a ta mu záznam vydá bez souhlasu majitele, jedná se o porušení zákona,“ upozorňuje Lukáš Převrátil.

Na majitele nebo provozovatele parkoviště je třeba se obrátit do 15 dnů, pak nárok na nahlášení zanikne. Svědci, kteří nehodu viděli, mohou být také nápomocní při zkoumání incidentu policií nebo pojišťovnou.

Pravidla používání auto kamer v cizině

Bezproblémové
- Bosna a Hercegovina, Dánsko, Finsko, Itálie, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie

S omezením
- Francie - využití nahrávky musí být oznámeno nahraným osobám
- Maďarsko - zabezpečení proti vstupu třetí osoby, v nízkém rozlišení a vymazání nahrávky po pěti dnech
- Švédsko - na instalaci kamery by mělo být povolení, musí být odnímatelná a nahrávky je třeba pravidelně promazávat

Nedoporučuje se
- Belgie, Lucembursko, Portugalsko (nesmí se používat ani být v autě), Švýcarsko, Rakousko
- Ve všech případech nesmí být záznam použit v rozporu s právem na soukromí zobrazených osob, například formou veřejného publikování.

Pramen: BESIP