Video na YouTube kanálu Learn Engineering je dost možná nejjasnější ilustrací toho, jak funguje spojka a převodovka v autě s ručním řazením. S animací auta samotného si hoši moc nevyhráli, ale o to větší pozornost věnovali všem důležitým vnitřním komponentům.

Proč je vlastně v autě převodovka, to asi netřeba dlouze vysvětlovat. Spalovací motor se vyznačuje jen omezenou silou v poměrně úzkém spektru otáček, ve kterém se musí během jízdy udržet. Právě k tomu slouží převodovka, která mění poměr otáčení kol a klikové hřídele.

Jelikož je ale každé přeřazení manuální převodovky relativně komplikovaný proces, je potřeba, aby z motoru přestal do převodovky proudit točivý moment. A krom toho je nutné se taky nějak rozjet. Přesně tady přichází ke slovu spojka.

Výsledek jízdy bez oleje.
VIDEO: Co se stane s motorem, ve kterém není žádný olej?

Základní a nejdůležitější částí spojky je lamela opatřená adhezním materiálem. Tato lamela je propojena s hřídelí převodovky a sedí na setrvačníku motoru, který se zase otáčí s klikovou hřídelí.

Aby se ale kotouč lamely otáčel se setrvačníkem a přenášel tak sílu z motoru do převodovky, musí být k setrvačníku přitlačován. A k tomu pochopitelně slouží přítlačný talíř spojky. Ten se dělí na dvě části. Část vnější je pevná a napevno uchycená k setrvačníku, se kterým se točí. Část vnitřní je uložená na listových pružinách, které ji tlačí proti lamele.

Aby se mohla spojka rozepnout, přichází do hry membránová pružina, spojená s vnitřní částí přítlačného talíře. Vlastností membránové pružiny je, že pokud se pružina stiskne uprostřed – což obstarává ovládací páka – její vnější část vyleze na opačnou stranu a tím pádem odtáhne přítlačný talíř od lamely.

Ve videu jsou dále zmíněny i vinuté pružiny torzních kmitů, které jsou umístěné mezi středem a kotoučem spojkové lamely, aby tlumily kmity přenášené od motoru. Na samém konci animace je ještě vysvětleno, jak je možné pomocí popuštěné spojky „zabrzdit“ auto v kopci vyrovnáním sil působících na kola.

Zdroj: Youtube