Poškození předních skel od polétavých kamínků na silnici je něco, čemu se nemůže vyhnout žádný řidič, byť by byl sebelepší. Mnozí motoristé dobře vědí, že během roku je tato nepříjemnost může potkat i vícekrát, kdy je pak potřeba přední sklo vyměnit. A to může znamenat náklad převyšující i částku deset tisíc korun. A pokud nemají toto riziko připojištěné extra, musejí si nové sklo zaplatit sami.

Proplácení škody na předním skle z povinného ručení je totiž problematické. „Ve většině případů se tyto škody neproplácejí z povinného ručení, protože nelze určit viníka. Tedy vozidlo, z kterého kamínek odletěl a napáchal škodu na jiném autě,“ vysvětlil Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny. Všechny pojišťovny proto motoristům doporučují si toto riziko připojistit. V případě poškození skla pak nemusejí nic prokazovat, rovnou nahlásí pojistnou událost a škoda  je jim proplacena.

Společně i s havarijním pojištěním

Sjednat si tento doplněk má význam i pro majitelé úplně nových vozidel s havarijním pojištěním. Nárokovat škodu na skle z tohoto pojištění lze sice zcela bez problémů, často to ale není pro motoristu zrovna výhodné. Důvodem je finanční spoluúčast, která je součástí havarijního pojištění. Pokud si motorista na počátku u havarijního pojištění zvolil kupříkladu spoluúčast ve výši 10 procent s minimální částkou 10 tisíc korun, pak tato spoluúčast více méně může spolknout celou výši škody za výměnu skla. Většina motoristů volí u havarijního pojištění poloviční spoluúčast, pak i v takovém případě musejí ze svého zaplatit významnou část ceny za nové sklo.

Pojištění předního skla lze tak považovat za doplněk, který se může vyplatit každému motoristovi. Navíc tyto případy škod nemají vliv na získaný bonus u povinného ručení ani havarijního pojištění. Není tak překvapením, že právě toto připojištění je v ČPP nejčastějším rozšířením pojistné ochrany u vozidel. Sjednala si ho více než čtvrtinu motoristů. Podobné je to i u dalších pojišťoven, které poskytují pojištění motorových vozidel.

Do ciziny pojistit sebe, auto i škody

Bez cestovního pojištění riskujete, že většinu nákladů za případné lékařské ošetření v cizině budete muset uhradit ze svého. A může jít i o statisíce korun. Krytí od tuzemské zdravotní pojišťovny pokryje v zahraničí jen velmi malou část těchto nákladů. Vedle cestovního pojištění je ale dobré pamatovat i na pojistné doplňky k vozidlu. „Během léta se určitě vyplatí rozšířené asistenční služby nad rámec základních balíčků asistencí, jež jsou součástí autopojištění. Jde zejména o odtah vozidla na delší vzdálenost či například zapůjčení náhradního vozidla,“ uvedla Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Jsou to právě letní měsíce, které jsou považovány za hlavní motoristickou sezónu. Tedy za období, kdy motoristé usedají za volant nejvíce. A tomu by měla odpovídat i pojistná ochrana vozidel. Povinné ručení v tuto dobu zdaleka nemusí stačit, protože toto pojištění pokrývá jen ty situace, kdy škodu na autě způsobí jiný motorista. Na vlastní škody – tedy škody vlastní vinou – se povinné ručení nevztahuje. Na to pamatuje havarijní pojištění, které kryje i riziko krádeže auta.

Pokud motoristé nechtějí utrácet za havarijní pojištění, tak se jim může vyplatit za nižší cenu si sjednat některý z pojistných doplňků k povinnému ručení. Vedle rozšířených asistenčních služeb mají motoristé největší zájem o připojištění předních skel vozidla.

Pojištění způsobených škod

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A lidé často zapomínají, jak jednoduché je způsobit někomu škodu. Například při neobratné manipulaci s otevřeným ohněm, kdy se prázdninový táborák může snadno proměnit v ničivý požár. Nebo při sportovních aktivitách zase někomu nešťastnou náhodou přivodit vážné zranění. Takové a další případy znamenají jediné – značné peněžní škody, které se musejí uhradit. Pokud viníci nemají sjednané pojištění odpovědnosti, mohou je podobné události finančně zruinovat. A to platí dvojnásob při neštěstích v zahraničí.

Pojištění odpovědnosti je velmi důležitá pojistná ochrana, jejíž význam řada lidí stále podceňuje. Na druhou stranu se ale situace zlepšuje. „Je to právě pojištění občanské odpovědnosti, jež vedle majetku ve statistikách za celý pojistný trh roste v posledních letech nejrychleji,“ uvedl Petr Jedlička, pojistný matematik České asociace pojišťoven. Aby pojištění odpovědnosti plnilo svoji ochrannou funkci, je podle asociace potřeba u něj nastavit dostatečné limity plnění. To znamená miliónové sumy, což ale bývá největší problém. Lidem se pojištění na vyšší částky plnění často sjednávat moc nechce.

Od platnosti nového občanského zákoníku přitom mohou jít nároky lidí na odškodnění v případě způsobených zranění do miliónů korun. ČAP upozorňuje na situaci, kdy viníkům může vzniknout povinnost platit poškozeným doživotní rentu. A co je zajímavé, za poslední roky se podle asociace pojišťoven hodně zvýšilo povědomí lidí o tom, na co všechno mají nárok v případě, že jim někdo přivodí vážnější zranění. A to jsou všechno ty nejlepší důvody, proč pojištění odpovědnosti nepřehlížet. (rš)