Elektromobily jsou auta jako každá jiná a i na ně se proto vztahuje povinnost uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy povinné ručení. Velkou otázkou je ale cena pojištění u těchto vozidel a to nejenom u povinného ručení, ale stejně tak i havarijního pojištění.

Jedno z kritérií, které pojišťovny používají při stanovování ceny povinného ručení, je totiž objem spalovacího motoru. Tento parametr u aut s elektrickými motory odpadá, navíc elektrická auta mají ve srovnání s klasickými vozy (se spalovacími motory) celou řadu dalších specifik. A to stanovení ceny povinného ručení i havarijního pojištění u elektromobilů ještě více komplikuje.

„Pro stanovování ceny pojištění vozidla je potřeba mít dostatek pojistně technických dat, ale tomu v případě elektromobilů zatím tak není. Na silnicích je jich stále málo,“ přiznává Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny, která je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na trhu. Proto i tarifikace pojištění u těchto automobilů je teprve na začátku. A co bude v tomto ohledu dál s tím, jak jejich počet poroste, lze těžko předvídat.

S cenou vozu roste pojištění

Lidé, kteří si pořizují elektrická vozidla, musejí sáhnout hlouběji do peněženek. A většina z nich si pak toto vozidlo nad rámec zákonného povinného ručení i havarijně pojistí. Zde pak musejí počítat s tím, že tato pojistka nebude zrovna z nejlevnějších. Cena havarijního pojištění se totiž vždy odvíjí od ceny auta. Vyšší cena vozidla přirozeně znamená i vyšší havarijní pojistné. V neprospěch elektromobilů pak hovoří i vyšší škody při dopravních nehodách. Kupříkladu následná výměna poškozených baterií je velice nákladná záležitost.

Na druhou stranu výrobci elektrických vozidel zase zákazníkům slibují, že tyto auta nebudou tolik náročná na servis. Nebude potřeba měnit olej a další provozní kapaliny. Elektrický motor bude v zásadě bezúdržbový, stejně jako baterie. To je na jednu stranu pravda, na druhou stranu s masivnějším rozšířením těchto aut přijdou autoservisy o velké množství zakázek. A nezbude jim nic jiného, než výrazným způsobem podražit. A to se pak zase významně promítne do plechových škod a tím pádem i do cenotvorby u povinného ručení.

Jsou to právě plechové škody a jejich masivní nárůst, který nutí pojišťovny jít s cenou povinného ručení v posledních letech nahoru. Dokládají to statistiky pojišťoven. „Vlivem ekonomické situace, růstem odškodnění i nákladů na opravu vozidel se průměrná výše škody na zdraví i na majetku dlouhodobě navyšuje. Za posledních 12 let se v obou segmentech prakticky zdvojnásobila. Konkrétně u škod na zdraví průměr narostl z 206 tisíc korun na 405 tisíc a u plechových škod z 26 tisíc na současných 55 tisíc korun,“ uvedl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. Hlavním důvodem růstu průměrných plechových škod jsou podle něj rostoucí ceny náhradních dílů vozidel a k tomu i navyšující se cena práce v autoservisech. Vliv podle Jedličky mají také sofistikovanější (a tím nákladnější) opravy vozidel. A právě zde bude mít rostoucí podíl elektromobilů největší dopad.

Pozvolný nárůst elektromobility

Konec spalovacích motorů a už jen elektromobily. To je představa, která sice v Evropě již získala jistý rámec, ale s ohledem na energetickou krizi a velmi nejistý vývoj do budoucna lze ještě očekávat určité změny a úpravy původních plánů.

Prodeje elektromobilů se na celkových statistikách podílejí v Česku jen zcela minimálně. Většina bateriových vozů navíc slouží firmám a jezdí po relativně krátkých trasách. Nicméně určitý pokrok je znát. Tuzemské energetické společnosti vykázaly za uplynulé roky nezanedbatelný nárůst počtu dobíjení a celkové spotřebované elektřiny. Odhady hovoří, že v roce 2025 by na českých silnicích mohlo jezdit více než 100 tisíc elektrických vozidel. I tak by elektromobily tvořily pouze 1,6 procenta vozového parku.

„Hlavní důvody pro nízké zastoupení elektromobilů jsou u nás obdobné jako ve většině ostatních států,“ vysvětlil tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný. K největším překážkám dosud patří krátký dojezd a vysoká pořizovací cena. K tomu v tuzemsku přistupuje stále ještě nedostatečná síť dobíjecích stanic i jejich nízký výkon. A také se projevuje konzervativní přístup typického českého zákazníka, který buď změny vůbec nemá rád, nebo aspoň vyčkává, jak se novinky jinde osvědčí. (rš)