ÚAMK (Ústřední automotoklub) novou mapu rizikových silnic vytvořil ve spolupráci s firmou AF-CITYPLAN jakožto součást programu EuroRAP (Evropský program hodnocení bezpečnosti silnic).

K průzkumu se využívají různá data o silniční síti a tedy hlavně součty dopravních nehod na jednotlivých úsecích a také informace o hustotě dopravy. V rámci nehod se však započítávají pouze nehody s úmrtím nebo vážným zraněním. Díky tomu lze nakonec zjistit, které úseky a lokality pro řidiče a další účastníky provozu představují nejvyšší bezpečnostní riziko.

Kradené Porsche 924 v lesích u Oregonu.
Kradené Porsche se našlo po 27 letech. Majitel z toho ale mít radost nebude

ÚAMK takovou mapku vydává již od roku 2007, přičemž samotné mapování probíhá vždy po tři po sobě jdoucí roky, aby byl snížen vliv nahodilých extrémů v nehodovosti v jednom roce. Tentokrát se tedy můžete podívat na průzkum z let 2014 až 2016.

„Postup je založen na porovnání počtu nehod na silničním úseku o průměrné délce cca 20 km s dopravním výkonem, který přenáší (ve vozokilometrech – vozkm). To znamená, že úsek o určité délce s 20 nehodami a intenzitou 10 000 voz/24 h bude mít 10krát vyšší riziko, než úsek o stejné délce a počtu nehod, kde projede 100 000 voz/24 h,“ vysvětluje ÚAMK.

Pomocí barevného značení pak ukazuje mapa účastníkům silničního provozu, jaké je na daném úseku "statistické" riziko, že se stanou součástí nehody se smrtelnými nebo vážnými následky. Prozatím však v Česku probíhá mapování pouze na síti dálnic a silnic I. třídy. Celkově jde o úseky v délce přes 6500 km.

Kliknutím na mapku níže ji otevřete v plném rozlišení.

Mapa rizikových silnic za období 2014 - 2016.Zdroj: UAMK

K rizikové mapě dále ÚAMK vydává také přímé shrnutí deseti nejnebezpečnějších silnic na území ČR, jejich přehled najdete v tabulce níže. Na nezáviděníhodném prvním místě je opět jako v minulých letech úsek silnice I/11 mezi Žamberkem, Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou.

Na druhou stranu největší zlepšení v bezpečnosti proběhlo na úseku silnice I/71 od Uherského Ostrohu po slovenskou hranici. Na dálnicích se situace razantně zlepšila na úseku D1 mezi Měřínem a Velkou Bíteší. Největší zhoršení v počtu nehod nakonec průzkum ukázal na silnici I/23 mezi Telčí a křižovatkou se silnicí I/38 u Markvartic.

Nejrizikovější úseky za období 2014 - 2016:

Deset nejhorších úseků za období 2014 - 2016.Zdroj: UAMK