Chybějící registrační značka (vedle označení registrační značka se užívá také státní poznávací značka – SPZ) na autě je problém. Za jízdu bez ní hrozí řidiči pokuta až deset tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Při silniční kontrole nepočítejte s tím, že hlídku „ukecáte“.

Pokud se vám stane, že o registrační značku přijdete a zjistíte to třeba ráno na parkovišti, auto odstavte a začněte problém řešit. V případě krádeže „espézetky“ se obraťte nejdříve na policii. Odcizení SPZ můžete nahlásit na kterékoliv policejní služebně. Udělejte tak neprodleně, vyhnete se případným komplikacím - třeba kdyby vaši registrační značku chtěl někdo zneužít při tankování na čerpací stanici a ujet bez placení.

  • Víte, jak se vyrábějí registrační značky? Podívejte se na video:
| Video: Youtube

V případě, že jste o značku přišli za jízdy, na policii chodit nemusíte. Co nejdříve se vydejte na úřad obce s rozšířenou působností, kde ztrátu nahlásíte. Ztrátu, poškození nebo odcizení registrační značky je totiž vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206. Úřad zaeviduje značku jako ztracenou a zneplatní ji. Následně vydá tabulky nové.

Samozřejmě může nastat také situace, kdy si ztracené registrační značky nevšimnete a upozorní vás na ni až policejní hlídka. Dokazování bude v tomto případě složité, před pokutou vás zachrání například fotodokumentace vozu před jízdou nebo svědecká výpověď.

Kdo bude jednat s úřadem?

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popřípadě na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

K žádosti o vydání nové tabulky s registrační značkou budete potřebovat také doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel), ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační značky), poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici. Případně také listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

Správní poplatek je 200 korun za každou tabulku, navíc zaplatíte 50 korun za změnu zapisovaných údajů. Nové značky bývají vystaveny bezodkladně, zpravidla na počkání. Ve složitějších případech do 30 dnů.

A jedno důležité upozornění na konec. Pokud o registrační značku přijdete, v žádném případě se nepokoušejte doma vyrábět její provizorní kopii.