„Na povinnou zdravotní prohlídku ke svému praktickému lékaři musí řidiči poprvé ve věku 65 let, poté v 68 letech a pak každé dva roky. Rozsah zdravotních prohlídek stanovuje vyhláška č.277/2004 Sb. Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení,“ informuje Ministerstvo dopravy na svém webu.

Podle něj zdravotní prohlídka řidiče zahrnuje také například komplexní vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu.

  • Senioři v dopravě a snižování pohyblivosti řidičů. Podívejte se na video:
Zdroj: Youtube

Od ledna 2013 navíc platí, že pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Poté, co to bylo zavedeno, se počet hlášení lékařů oddělením dopravně-správních agend městských a obecních úřadů výrazně zvýšil.

Pokud se podle ministerstva ukáže, že někteří lidé ve vysokém věku opravdu ze zdravotních důvodů nemohou zvládat řízení v určitém druhu provozu, existuje institut takzvaného harmonizovaného kódu, podle kterého lze řidiči omezit jízdu v okruhu určitých kilometrů od místa bydliště nebo pouze ve městě či regionu.

Nejčastěji se s kontrolou alkoholu setkáme po zastavení hlídkou dopravní policie
Nejen policista, ale také lékař... Kdo může řidičům kontrolovat alkohol?

„Cílem tohoto opatření je primárně to, aby i řidič, jehož schopnost je v důsledku zdravotního stavu omezena, měl dále možnost využívat některé typy komunikací a pohodlně si dojet například ke svému lékaři nebo na nákup. Pokud tedy lékař u řidiče seniora zjistí při prohlídce zdravotní problémy, neznamená to pro řidiče automatickou ztrátu možnosti řídit,“ informuje ministerstvo.

V praxi lékařské prohlídky fungují tak, že praktický lékař vystaví vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit motorové vozidlo. Řidič ho musí mít u sebe při každé jízdě spolu s řidičským průkazem. Pokud takovou lékařskou prohlídku neabsolvuje, vystavuje se riziku, že při běžné silniční kontrole přijde o řidičský průkaz a bude muset zaplatit pokutu.

Rozměry parkovacích míst už nestačí
Parkovací místa velikostně nestačí. Staré normy neodpovídají novým modelům aut

Důležité je také dodržet správné termíny. Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.