Řidiči starší generace si možná vzpomínají na dobu, kdy měli v řidičském průkazu pouze skupinu A - motocykly. Na přelomu tisíciletí přišla nejzásadnější změna v podobě nových skupin řidičských oprávnění na motocykly – AM, A1, A2 a A, které platí dodnes. Jaké jsou v nich rozdíly?

V patnácti letech může žadatel získat řidičák skupiny AM. S ním může řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km za hodinu. U dvoukolových nesmí objem spalovacího motoru převýšit 50 cm³, u elektrického motoru je omezení do 4 kW.

Používání zimních pneumatik v létě má svá rizika
Zimní pneumatiky po celý rok? Odborníci jejich „dojíždění“ nedoporučují

Řidičák skupiny AM opravňuje také k řízení tříkolových vozidel se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW. Do skupiny spadají i čtyřkolová vozidla (mikroauta) o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Podmínkami pro udělení řidičského průkazu skupiny AM je věk 15 let, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců. Zároveň nesmí být žadatel ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Při věku do 18 let je nutný na přihlášce do autoškoly písemný souhlas zákonného zástupce.

  • Chcete si udělat řidičák na motorku? Podívejte se na video:
Zdroj: Youtube

Pokud je vám šestnáct let, můžete se vydat do autoškoly pro řidičský průkaz skupiny A1, která opravňuje k řízení lehkých motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³.

Také můžete řídit tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm³. V podmínkách pro udělení skupiny i zde platí písemný souhlas zákonného zástupce.

Z příjezdu spanilé jízdy motocyklů do Poděbrad.
Jawa srazy i spanilé jízdy veteránů. Přinášíme velký přehled moto akcí na víkend

Pro silnější motorky je určena skupina A2. S tímto řidičákem můžete od 18 let řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Tato skupina opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1. Pokud jste v době, kdy žádáte o oprávnění skupiny A2 již držiteli oprávnění A1 déle než dva roky, bude vám k jejímu získání stačit doplňková zkušební jízda. V případě kratší doby musíte absolvovat celý výcvik ve zkrácené formě.

Co mohu řídit? Platné skupiny řidičských oprávnění najdeme na zadní straně řidičského průkazu.
Řidičské průkazy: s jakou skupinou můžete řídit motorku, auto nebo náklaďák

Poslední řidičský průkaz na nejsilnější motorky je skupiny A. S ním můžete řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW a také vozidla zařazená do skupin A1 a A2. Řidičák platí také pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Na řidičák skupiny A si musí žadatel počkat do svých 24 let. Výjimka platí pro držitele řidičáku skupiny A2, kteří mohou absolvovat doplňkovou zkoušku a rozšířit si řidičák na „áčko“ už po dvou letech, tedy nejdříve ve 20 letech.

Kdo už vlastní řidičák na auto skupiny B, může řídit vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou – například skútr s objemem motoru do 125 kubických centimetrů.