Nejčastěji míří do autoškol plnoletí zájemci o řidičák na auto. Začněme nejběžnější skupinou B, která umožňuje řízení dvoustopých vozidel do 3,5 tuny a přepravy nejvýše 8 osob kromě místa řidiče. S tímto řidičákem můžete připojit také vozík o hmotnosti až 750 kg, ale celková hmotnost nesmí přesáhnout hodnotu 3,5 tuny. A jako bonus s ním můžete řídit i motocykly ze skupiny A1 s automatickou převodovkou – třeba tolik oblíbené skútry s kubaturou do 125 kubických centimetrů.

Existují však i další řidičáky na auto, a to skupiny B1 a BE. Už v sedmnácti letech můžete získat skupinu B1. Ta platí pro dvoustopá vozidla, jejichž výkon není větší 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550kg u vozidel určených k přepravě zboží. Navíc platí pro tříkolové stroje ze skupiny A1. Se skupinou BE můžete od osmnácti let řídit auto a přípojné vozidlo těžší 750 kg. Celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny, ale nesmí překočit 7 tun. Některé autoškoly umožňují získat řidičské oprávnění speciální podskupiny B-automat. Má to však jeden háček – nesmíte s ní řídit auto s manuálem.

  • Jak vypadá závěrečná zkouška na motorku? Podívejte se ve videu:
Zdroj: Youtube

Na motocykl od patnácti

U motocyklů je to složitější, můžete si vybrat ze čtyř skupin řidičáků. Mladí motocykloví „nedočkavci“ mohou usednou za řídítka svého první stroje už v patnácti letech. Pro ně je skupina AM. Ta je opravňuje řídit motocykly, které nepřesahují maximální rychlost 45 km/h, nebo motocykl s objemem do 50 cm³, případně jiné motory do výkonu 4 kW. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.

V šestnácti letech může zájemce získat řidičák skupiny A1. Ten se vztahuje na klasické lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj s objemem spalovacího motoru do 125 cm³ a výkonem do 11 kW (čtyřkolky - 15 kW), ale i ty s postranním vozíkem. Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm³.

Honda Forza 350
Motocykl roku je skútr. Podívejte se na vítězné motorky ze všech kategoriích

Kdo chce řídit silnější motorku, musí si počkat do své plnoletosti. Teprve v 18 letech můžete získat skupinu A2. Ta vás opravňuje řídit klasické stroje s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

Na pořádnou „silnou mašinu" můžete usednout až od 24 let se skupinou A. Týká se řízení strojů bez hranice objemu nebo kubatury, opravňuje řídit i stroje ze skupiny A1 a A2 a lze s ní vyjet na silnici i s tříkolovým motorovým vozidlem nespadající do skupiny A1, tedy s vyšším výkonem než 15 kW. Výjimka platí pro držitele řidičáku skupiny A2, který může po dvou letech praxe (ve dvaceti letech) zažádat o doplnění zkoušky na A.

Náklaďáky s céčkem

Od osmnácti let můžete řídit také větší vozidla, než jsou osobní auta. Na skupinu C1 si můžete rozšířit své řidičské oprávnění tepve po dosažení řidičáku na auto. S touto skupinou můžete řídit motorová vozidla (bez traktorů), která převyšují hmotnost 3,5 tuny, ale zároveň dosahují maximálně 7,5 tuny. Je tady i možnost připojení přípojného vozidla do 750 kg.

Skupina C1E pak opravňuje pro řízení jízdní soupravy do 12 tun složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny. Toto řidičské oprávnění lze udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1.

Systém Argos odhalí kromě neplatné dálniční známky i to, zda má auto platnou technickou, jestli je pojištěné, či je v registru dlužníků.
Elektronické dálniční známky: kde je můžete koupit a ověřit jejich platnost

Poku chcete získat řidičskou skupinu C, musíte už vlastnit řidičák na auto. S ní můžete řídit auto (s výjimkou traktorů) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny, určená je pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. „Céčko" můžete získat od 21 let nebo výjimečně od 18 let, ale s průkazem profesní způsobilosti

Někdy potřebujete připojit za náklaďák nebo velkou dodávku větší vozík. K tomu slouží řidičák skupiny CE. Vozidlo musí být ze skupiny C a k tomu přípojné vozidlo o nejvýše povolené hmotností přes 750 kg. Maximální rychlost pro přípustnou hmotnost soupravy není omezená. I tuto skupinu můžete získat už s platným řidičákem na auto od 21 let. Také však s výjimkou od 18 let, ale s průkazem profesní způsobilosti

Přeprava osob 

Chcete převážet více osob najednou? Už od jednadvaceti let můžete získat skupinu D1. Zde jde o možnost řízení motorových vozidel určených pro přepravu maximálně 16 osob, přičemž délka vozidla nepřesahuje 8 metrů a smí být k němu připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Od jednadvaceti let můžete získat skupinu D1E. Tu může získat pouze držitel skupiny D1 a lze s ní řídit jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D1 a zároveň přípojného vozidla o povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Se skupinou D můžete řídit například autobus. A i v tomto případě platí, že už musíte vlastnit řidičák na auto. Opravňuje řídit vozidla, která slouží pro přepravu více jak 8 osob. Na skupinu D si musíte počkat do 24 let, ale i tady je výjimka - můžete ji získat od 21 let, ale pouze s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením.

Většina aut je i dnes stále vybavená klasickou měrkou v motorovém prostoru. Abychom z ní množství oleje vyčetli správně, musí být auto ohřáté, zaparkované na rovině a alespoň pár minut odstáté po zhasnutí motoru.
Když potřebujete dolít olej: jak poznáte, že ho je málo a jaký dolít na cestách

Čtyřiadvacet let je také podmínka pro získání skupiny DE. Tu může získat pouze držitel skupiny D a lze s ní řídit jízdní soupravy složené z vozidla skupiny D a také přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Výjimečně ji můžete získat ve 23 letech v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti

S poslední skupinou T můžete obsluhovat traktor a samojízdný pracovní stroj už od 17 let. Novinkou je, že za volant traktoru smíte usednout i se skupinou C.