Jen v letošním roce si musí u nás vyměnit řidičský průkaz po uplynutí doby jeho platnosti přes 875 tisíc řidičů. Pokud patříte mezi ně, můžete o jeho výměnu požádat elektronicky. Už dva roky mají řidiči možnost ušetřit si cestu na úřad a požádat o nový řidičák on-line. Nejvíce tuto možnost využívají řidiči v Praze, Brně a Plzni.

„Elektronická žádost o řidičský průkaz patří mezi vlajkové lodě digitalizace dopravních agend. Každý týden ušetříme cestu na úřad více jak tisíci řidičům a zájem setrvale narůstá. Během dvou let jsme významně rozšířili možnosti elektronické žádosti, nyní lze podat elektronicky žádost o výměnu řidičského průkazu i z důvodu odcizení, ztráty či změny osobních údajů. U všech těchto situací lze rovněž zažádat o zrychlené vydání do 5 pracovních dnů,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

  • ePodání - výměna řidičského průkazu:
Zdroj: Youtube

O nový řidičský průkaz si mohou řidiči požádat prostřednictvím Portálu občana nebo Portálu dopravy, spuštěného vloni v prosinci. Přes Portál občana bylo podle Ministerstva dopravy za přibližně rok a půl, tedy od 1. června 2021 do začátku prosince 2022, podáno více než 40 tisíc žádostí, přes Portál dopravy za šest měsíců přes 23 tisíc žádostí.

Pojďme se podívat, co je potřeba při elektronické žádosti udělat. V rámci ePodání můžete žádost poslat s využitím datové schránky elektronicky přes Portál dopravy, případně zprostředkovaně přes Portál občana. Před závazným podáním žádosti stačí potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud neodpovídá, bude nutné jako doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde bude v rámci osobního podání žádosti pořízena fotografie nová.

Řidičský průkaz
Řidičské průkazy: papírovou fotografii nepotřebujeme už pět let

Výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě do 20 dní je zdarma. Nový řidičák si řidič může vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový doklad z důvodu vypršení platnosti je možné nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Přihlásit se na Portál dopravy můžete například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity či eObčanky. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněny údaje z centrálního registru řidičů. V žádosti si řidič vybere jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si nový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů je i nejaktuálnější fotografie a digitalizovaný obraz podpisu z vybraných registrů státu.

Nejčastěji se s kontrolou alkoholu setkáme po zastavení hlídkou dopravní policie
Nejen policista, ale také lékař... Kdo může řidičům kontrolovat alkohol?

Při podání žádosti je možné vybrat si rovněž zasílání notifikací o schválení či zamítnutí žádosti prostřednictvím SMS nebo e-mailu. V takovém případě do dvaceti dnů, nebo do pěti pracovních u zrychleného vydání, přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je možné vyzvednout i na základě ověřené plné moci.