Studii realizovali výzkumníci z University of Western Australia v Perthu, kteří s pomocí řidičského simulátoru zjišťovali, jak přísné dodržování rychlostního omezení ovlivňuje schopnosti a chování řidičů. Zúčastnilo se jí 84 šoférů.

Řidiču na simulátoru jeli virtuálním místem s rychlostním limitem 50 km/h, přičemž se měnila tolerance překročení tohoto omezení. Účastníci tak mohli být "pokutováni" za překročení o jeden, o šest nebo jedenáct kilometrů v hodině. Výzkumníci přitom měřili jejich reakci na malé červené tečky, které se objevovaly v oblasti periferního vidění řidičů.

Výsledky jsou zajímavé: lidé, kteří mohli dostat pokutu za 1 km/h nad limit, tyto objekty mimo přímou linii výhledu nejčastěji přehlédli. "Dospěli jsme k závěru, že mentální i vizuální schopnosti řidičů byly negativně ovlivněny pečlivým sledováním rychlosti na tachometru, což mělo přímo během jízdy za následek snížení pozornosti při vnímání světa okolo," komentovala závěry studie vedoucí výzkumu Vanessa Bowden.

Účastníci také vyplňovali dotazník, který zjišťoval, jak náročná praktická zkouška u simulátoru byla. Ukázalo se, že jízda byla pro šoféry nejnáročnější právě v okamžiku, kdy byl určen nejpřísnější limit.

"Existuje předpoklad, že striktní dodržování rychlostních limitů přinese jen výhody, že díky němu budou všichni jezdit lépe a bezpečněji. Ale tak to není. Pokud budete řidiče nutit, aby si hlídali především aktuální rychlost, odeberete jejich pozornost od jiných důležitých aspektů řízení," uzavřela Vanessa Bowden.