Ukrajinci, kteří pobývají na našem území, mohou od 1. října začít registrovat svá vozidla. Od 1. ledna 2024 totiž bude řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem. Vyplývá to z novely zákona o pobytu cizinců. Řidiči takového neevidovaného auta bude hrozit pokuta až 30 tisíc korun.

„Centrální databázi ukrajinských vozidel zavádíme zejména proto, aby byla dohledatelná odpovědnost pachatelů přestupků. Umožní nám to spárovat vozidlo s konkrétním člověkem, který ho na našem území využívá. To bylo doposud velmi složité, protože registry vozidel České republiky a Ukrajiny nejsou propojené,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Informační leták pro ukrajinské řidičeInformační leták pro ukrajinské řidičeZdroj: Zdroj: Ministerstvo dopravy

Celý registr i zapsání do něj je podle ministra dopravy velmi jednoduché. „Nevytvořili jsme žádný velký byrokratický moloch, ale malý a efektivní systém, který nebude představovat velkou zátěž ani pro stát, ale ani pro ty, kteří mají povinnost se do něj registrovat," dodal Martin Kupka.

Jaké jsou lhůty?

Kdo provozuje na území ČR motorové vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou, musí být od začátku příštího roku zapsán v evidenci ukrajinských vozidel, a to nejpozději do sedmi dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. U vozidel, která se už nyní pohybují na území ČR, platí tato povinnost od 1. října do 31. prosince letošního roku. Tato podmínka se nevztahuje na mezinárodní provoz.

Ilustrační foto: Každá motorka si před zimou zaslouží pořádnou očistu.
Jak správně zazimovat motorku: přinášíme několik užitečných rad a tipů

Potřebné dokumenty

Ukrajinci budou k evidenci potřebovat na úřadech obcí s rozšířenou působností doklad totožnosti osoby podávající žádost, nebo plnou moc, pokud nebude evidenci vozidla provádět žadatel, který má být do evidence zapsán jako provozovatel. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis. Dále si musí nachystat osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz.

Neobejdou se také bez oznámení o provozovateli – dokumentu, který je potřeba vyplnit a odevzdat na příslušném úřadě. Ve formuláři musí být u fyzických osob vyplněno zejména jméno a příjmení majitele, popřípadě jméno a příjmení provozovatele, adresa pobytu, datum narození, případně rodné číslo (pokud bylo přiděleno) a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. V případě evidence provozovatele, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, je potřeba vyplnit obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla firmy a identifikační číslo.

Ilustrační foto: Velký technický průkaz
Velký technický průkaz v papírové podobě skončí. V budoucnu ho najdete on-line

Zápis do evidence ukrajinských vozidel je zdarma, žádný poplatek se neplatí ani při zapisování případných změn v údajích. Pojištění ukrajinských vozidel zůstává stejné – musí by být pojištěna na Ukrajině, protože jim zůstávají ukrajinské značky.