Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje seznam všech přestupků, aktuální stav bodového hodnocení, seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, identifikaci řidičského průkazu nebo informace o tom, že byl řidičský průkaz zadržen. U přestupků se v něm navíc uvádí datum nahlášení přestupku, název orgánu, který přestupek nahlásil, a informace o rozhodnutí o přestupku.

Dosud mohli řidiči žádat o výpis z evidenční karty řidiče u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výdej je zpoplatněn částkou 15 korun za první stránku, za každou další započatou pak 5 korun. Nově mají možnost  získat ho také elektronicky, a to prostřednictvím Portálu dopravy. Přihlásit se do něj je možné několika způsoby - například bankovní identitou, mobilním klíčem eGovernmentu, NAI ID nebo eObčankou.

Výpis z evidenční karty řidiče můžete získat jednoduše elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.Výpis z evidenční karty řidiče můžete získat jednoduše elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.Zdroj: Portál dopravy

V rámci zákona o silničním provozu se s evidenční kartou řidiče (výpisem údajů z registru řidičů) pracuje například při podrobení se dopravně psychologickému vyšetření. Jedná se o povinný podklad pro vyšetření, který nesmí být starší než 30 dní.

Předložení aktuálního výpisu z karty řidiče bývá také jedním z požadavků zaměstnavatelů při přijímání nových řidičů, protože potřebují mít přehled o svém zaměstnanci a jeho řidičské minulosti, například zda nemá jakékoliv omezení řidičského oprávnění.

Ve státech Evropské unie si vystačíte s českým řidičákem
Mezinárodní řidičský průkaz: kdy jej budete potřebovat a jak o něj požádat

„Do roku 2025 chceme mít zdigitalizované své dopravní agendy, takže děláme vše pro to, abychom na Portálu dopravy průběžně spouštěli pro občany nové služby. Po leteckých a lodních agendách přišla tentokrát na řadu evidenční karta řidiče. Její digitální výpis zde nabídne na jednom místě elektronicky komplexní přehled údajů o řidiči, jeho přestupcích, případných omezeních řidičského oprávnění a tak dále,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle ministra dopravy výpis z karty na Portálu dopravy žádost usnadní život těm řidičům, kteří potřebují absolvovat dopravně psychologické vyšetření nebo nastupují do nového zaměstnání jako řidiči profesionálové. Aktuální údaje tak budou mít rychle na dosah ruky, bez nutnosti hledat papíry.

Tradiční automobilky představily několik koncepčních aut
Obytná auta jako luxusní byteček. Podívejte se na výstavu karavanů v Düsseldorfu

„Lidé navíc ušetří čas i peníze, neboť kvůli tomu nebudou muset na úřad. Také nehradí poplatek, elektronický výpis je zcela zdarma,“ přibližil další přednosti ministr dopravy.