Případné právnické kroky radnice ovšem hodlá dělat až po důkladném prostudování podkladů, což může trvat i měsíce.

„Některé věci, které audit odhalil, jsou legislativně v pořádku, ale jsou nemorální. Máme podklady, se kterými se vrhneme do práce a budeme hledat viníky problémů," vysvětlil primátor Miroslav Adámek.

I tak se ovšem auditorské firmě několikrát mezi nestandardními smlouvami objevilo jméno Martina Janečky. Pracovníci Allexisu poukázali na to, že město v letech 2002 až 2010 prodávalo pozemky společnostem, ve kterých figurovali představitelé města. Příkladem je společnost Square Transaction, ve které byl členem představenstva právě Janečka. Tenkrát se jednalo o sedmý největší prodej pozemku v inkriminovaném období, když v roce 2009 firma koupila od města pozemek za více než 6,5 milionu korun.

„V případě Martina Janečky bylo obchodní provázání u členů zastupitelstva nejvýraznější. Kromě Square Transaction získala v roce 2002 nájemní smlouvu na pozemek a výpůjčku pozemku i společnost Invest Sport, ve které vystupoval jako jednatel," sdělila projektová manažerka auditu Jana Lukáčová.

Martin Janečka včera odpověděl Zlínskému deníku pouze v SMS zprávě, v níž použití nestandardních postupů vyvrací.

„Já jsem za město s firmami, které mě byly blízké, nikdy žádné smlouvy neuzavíral. Stejně jako každý člen zastupitelstva, pokud se projednával bod, který se týkal mé osoby, jsem hlásil tuto skutečnost zastupitelům a nehlasoval jsem," hájí se Janečka a tvrdí, že nebyl členem představenstev několika soukromých firem, ale pouze jediné.

„A to od roku 2008. Od té chvíle zastupitelstvo s touto firmou nikdy o žádné smlouvě nejednalo," dodává.

Zlínský deník kontaktoval i bývalou zlínskou primátorku Irenu Ondrovou (ODS).

„Nemám na vás čas. Na shledanou," odvětila pouze. Množství chyb, mezi kterými je také vcelku závažné opomenutí doložky o každoroční inflaci u nájemních smluv, by měla eliminovat kvalitnější kontrola kroků radnice. Jinými slovy samostatný tým úředníků a systém, který se zabývá právě prověřováním uzavřených smluvních vztahů a ekonomických transakcí. Na radnici již roky funguje, do budoucna ale i právě kvůli zjištění z auditu změní svou podobu.

„Nehodláme zbytečně vymýšlet nic nového, co není odzkoušené. Podíváme se do měst, kde už to funguje, a zavedeme to podle jejich vzoru. Kdyby se nám podařilo ušetřit alespoň třetinu peněz, které kvůli špatným rozhodnutím radnice zbytečně zaplatila, byl bych spokojený," podotkl primátor Adámek, k čemu by měla změna systému přispět. Slovo systém je vlastně jádrem problému, který ve Zlíně v předchozích letech byl a dále je. Podotkl to právě Martin Kvietok z Allexisu.

„V minulých letech ve Zlíně byla podle smluv zejména systémová pochybení. A ta pak nahrávala k tomu, aby jej využily přímo i osoby některých osob ze samosprávy. Některé odhalené chyby jsou naprosto konkrétní a jde v nich o skutečné peníze, jiné jsou ovšem v rovině teoretické a u nich se nedá hovořit o přesných sumách. Takových nestandardních případů jsme ale našli desítky," dodal Kvietok.