Skulptury světců z buchlovického pískovce budou umístěny do nik sedmdesátimetrové ohradní zdi, která je budována na severním nádvoří před velehradskou bazilikou, a to souběžně se silničním průtahem Velehradem.

„Záměrem generálního dodavatele stavby je instalovat sochy do nik ještě před zadlážděním nádvoří před budovanou ohradní zdí,“ uvedl restaurátor Josef Petr. Ten aplikuje na pískovcové sochy čistící prostředky, aby po jejich smytí zjistil, který z nich bude nejvíc působit na určité druhy znečistění.

Restaurátorské práce budou podle Josefa Petra zčásti probíhat v zahradě bývalého kláštera, ale částečně také v nikách ohradní zdi.

Sochy světců shlížely až do konce devatenáctého století do nádvoří před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie z jejího západního dvouvěžového průčelí. Nahrazeny byly pískovcovými sochami týchž světců, které jsou dílem kroměřížského sochaře Ferdinanda Neumanna. Původní raně barokní skulptury byly přemístěny na ohradní zeď severního nádvoří baziliky.

„Z ní byly sneseny a umístěny do zahrady Vincentina v lednu 1990, a to před návštěvou papeže Jana Pavla II. na Velehradě,“ informoval bývalý předseda místního národního výboru na Velehradě Jiří Kapitán.

Po dvaadvaceti letech se ledy konečně hnuly kupředu. „Sochy budou nejen zrestaurovány, ale také se jim dostane v rámci projektu Velehrad centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, který realizuje Římskokatolická farnost Velehrad, důstojného umístění v nikách budované ohradní zdi,“ sdělila koordinátorka projektu Věra Homoláčová.