„Už vloni jsem mohl jít do důchodu, ale ještě jsem na své pozici zůstal. Nyní už jsem se rozhodl skončit, a mé místo tak zaujme někdo nový," vysvětluje Obdržálek, kterého nahradí vítěz probíhajícího výběrového řízení. Přihlášky do něj posílají zájemci od půlky prosince a poslední možnost mají 21. ledna.

„Věříme, že nový ředitel přijde s vlastní vizí, kam by chtěl zařízení směřovat a jak by jej chtěl vést. Samozřejmě naším cílem je, aby se rozvíjela jeho kulturní a společenská funkce. K posílení by mohlo dojít v oblasti kongresové turistiky. Hlavním ukazatelem úspěšnosti bude naplněnost prostor a spokojenost návštěvníků," vysvětluje starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Marek Obdržálek podle starosty tato kritéria úspěšně naplňoval. „Pan ředitel odváděl dobrou práci a Besedě se pod jeho vedením dařilo organizovat řadu významných akcí. Byl také u vzniku a uvedení do provozu nového velkého sálu, který se daří naplňovat diváky. V loňském roce jich bylo více než 41 tisíc. Z divadelních představení, koncertů i jiných akcí odcházeli spokojeni," chválí starosta.

Mezi obyvateli Otrokovic je současný ředitel také oblíbený, i když se pochopitelně občasné kritice nevyhnul. „Do Besedy chodím ráda a pan Obdržálek byl jistě dobrým ředitelem. Podařilo se mu dotáhnout do konce hodně pěkných věcí, i když ne všechno bylo samozřejmě perfektní," hodnotila Kateřina Holíková z Otrokovic.

Všechny zájemce o post ředitele bude radnice znát již příští týden po uzavření přihlášek. Poté rada města vybere novou hlavu kulturní instituce, radní také určí výši platu. „Odměnu za výkon funkce jednatele této městské společnosti stanoví rada. K ohodnocení samozřejmě náleží i mzda za výkon funkce ředitele," sdělil starosta Budek, aniž by zmínil konkrétní částky.

Co musí nový uchazeč nutně splňovat

Nový ředitel Otrokovické Besedy musí mít vysokoškolské vzdělání, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, praxi s organizováním a řízením, s pořádáním akcí a kongresů, může si zřídit živnost, orientaci v obchodním, občanském a pracovním právu a v ekonomice společností, znalost PC, dobré komunikační schopnosti, samostatný přístup, řidičský průkaz skupiny B, umět anglicky.

Končící ředitel Otrokovické Besedy Marek Obdržálek: 

Budu se teď věnovat hlavně muzice

Sedm let strávil Marek Obdržálek ve vedení městské kulturní společnosti Otrokovická Beseda. Nyní přenechá své místo nejlepšímu z uchazečů, kteří se pustili do boje o ředitelský post. „Práce v Besedě mě těšila a bavila," ohlíží se zpět ředitel, zanedlouho už bývalý.

Jaký je důvod vašeho odchodu? Vypršela nějaká lhůta?

Ne. Končím, protože už vloni jsem dosáhl důchodového věku. Už tedy nějakou dobu přesluhuji. Brzy mě ale vystřídá někdo mladší.

Jak svou práci v Otrokovické Besedě zpětně hodnotíte?

Strávil jsem v ní sedm pěkných let, která hodnotím kladně. Je to tvůrčí práce, která mě bavila. Podařilo se nám rozšířit programovou nabídku a rostla také její náročnost. Dík samozřejmě patří i kolegům a městu, které se postaralo o dobudování stánku.

Čemu se budete po konci kariéry ředitele věnovat?

Budu hlavně muzikant na volné noze. Jsem stále spojen s Filharmonií Bohuslava Martinů a věnuji se houslím a klavíru. Navíc mě čeká nová životní zkušenost, protože jsem dostal nabídku vést otrokovický ženský pěvecký sbor. A také se budu realizovat na zahrádce.

Budete do Besedy nadále chodit?

Jistě. Myslím si, že poskytuje přesně to, co má. Širokému spektru obyvatel Otrokovic i dalším návštěvníkům nabízí rozličný program. I já si určitě najdu cestu na koncerty či divadelní představení.

Počítáte s tím, že pomůžete novému řediteli při startu, nebo půjde jen o oficiální výměnu lidí?

Novému šéfovi velmi rád pomohu a poradím. Těch činností, do kterých se tady musí člověk v jeden moment pustit, je spousta. Bez nějakého uvedení či seznámení s chodem Besedy by se novému šéfovi začínalo obtížně.