Na spolupráci ovšem vydělají i kraje. Dosud se totiž některé linky s mezikrajským přesahem zbytečně dublovaly. Nyní se kraje dohodnou, který z nich bude určitou konkrétní linku obsluhovat. Připravované memorandum o spolupráci ještě budou muset schválit zastupitelstva obou krajů.

„Jedná se o velmi smělý projekt. Vzájemné uznávání čipových karet napříč kraji bude pro cestující jen jedna z výhod. Další výhoda bude v tom, že se do projektu zapojí i železnice," vysvětlil Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy.

Podle něj se však tato spolupráce odrazí i v úspoře financí, které musí kraj na dopravní obslužnost vynakládat. Za smluvně sjednanou autobusovou obslužnost kraj ročně platí zhruba 300 milionů korun. Obce a města přispívají částkou sto korun za obyvatele.

„Spolupráce se pozitivně odrazí v hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků. U obou krajů dojde ke sdílení nákladů na dopravní obslužnost a tím dojde i k celkové úspoře," doplnil radní Kučera.

V praxi to totiž nyní vypadá tak, že některé linky mají na hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje mezikrajský přesah. Tyto linky si dosud objednával jak Zlínský, tak i Moravskoslez­ský kraj.

„Šlo o deset linek. Ty si nyní rozdělíme. 4 linky bude obsluhovat náš kraj a šest linek kraj Moravskoslezský," uvedl radní Kučera.

Pro ilustraci, jedná se například o linku Horní Bečva– Ostrava. Tu by nově obsluhoval právě náš severní soused.

„Memorandum o spolupráci se připravuje zejména s ohledem na zajištění mezi- krajské veřejné linkové osobní dopravy dle platné legislativy a také s ohledem na zajištění dopravy jako služby kvalitní, atraktivní, rychlé, pravidelné a konkurenceschopné s nezbytnou provázaností jízdních řádů a tarifů," uvedla za Moravskoslezský kraj jeho mluvčí Petra Špornová. Podle ní i Moravskoslezský kraj doufá díky této spolupráci v úspory.

Moravskoslezští zastupitelé se budou tématem zabývat na své schůzi počátkem března.

Mezi cestují, kteří hojně využívají čipovou kartu, patří i Patrik Kubíček. Ten dojíždí nejčastěji z Vizovic do Zlína, ale autobusy využívá i na dalších linkách.

„Jako hlavní výhodu karty vidím to, že se nemusím v autobuse zdržovat s placením a nemusím už myslet na to, jestli mám drobné. Samozřejmě potěší i drobná sleva na jízdném. Někdy se však podaří, že nastoupím třeba na bus společnosti Arriva a ta mi kartu neuzná. Rozšíření platnosti čipovky i do okolních krajů bych tak bral všemi deseti," říká cestující. Pokud by byl projekt úspěšný, zvažuje Zlínský kraj navázat spolupráci i s dalšími kraji.

„Další na řadě by mohl být kraj Olomoucký. Jihomoravský kraj již má svůj integrovaný dopravní systém, je tedy otázka, zda by do toho s námi šli," vysvětlil Kučera.

Nabízí se i otázka spolupráce se Slovenskem. Zde je však problém, že zde nejednají rovnocenní partneři.

Slovenský systém funguje jinak

„Na Slovensku řadu linek objednává přímo ministerstvo dopravy. Kdyby to byly jen kraje, domluva by byla snazší," míní Kučera.

To je i případ rychlíku z Trenčína do Brna přes Vlárský průsmyk, který jezdil ještě před pár lety.

Protože však slovenské ministerstvo dopravy již rychlík na další roky neobjednalo, spoj zanikl.

Pokud se spolupráce zavede úspěšně do praxe, měli by ji lidé pocítit od roku 2018. V tento rok totiž bude známé, který z dopravců bude pro Zlínský i Moravskoslezský kraj dále zajišťovat veřejnou dopravu.

Blíží se totiž výběrové řízení na nového dopravce. Ten se bude soutěžit na dobu deseti let a bude se jednat o zakázku za cca tři miliardy korun.

Rozhodující bude jak cena, tak i technický stav a stáří vozidel. V současné době provádí autobusovou dopravu pro Zlínský kraj společnosti ČSAD Uherské Hradiště, ČSAD Vsetín a vidět můžete i autobusy s označením Housacar a Krodos Bus. I značka Housacar však patří do stejného holdingu jako ČSAD Vsetín.