Pro budování stezky do Uherského Brodu se hledá nová trasa. A zbývá propojit Hrádek na cyklotrasu Šanov-Horná Súča.

Lázeňské město má nyní nově zrekonstruovanou cyklostezku na přehradu. Vede z lázní a přes samotné město se tak dá projet výhradně po stezkách. Jedna z nich pokračuje i za město a vede až k nádraží v Biskupicích.

Pro budování stezky do Uherského Brodu se hledá nová trasa, protože někteří vlastníci nechtějí v původně plánované trase své pozemky prodat.

Cyklisté se mohou ale už nyní docela pohodlně dostat až do Slavičína. Nejprve byla vybudována cyklotrasa SlavičínNevšová, následně byla prodloužena až do Luhačovic. Cyklotrasa vede také centrem města a navazuje na cyklostezku Slavičín Hrádek.

„Dnes se dostaneme z místní části Hrádek až do Luhačovic," těší starostu Slavičína Jaroslava Končického.

„Je vybudován také úsek cyklostezky z místní části Divnice do průmyslového areálu. Chybí tedy propojení Hrádek-Divnice, které se začíná projekčně připravovat a budeme vykupovat pozemky na katastru Hrádku. Na katastru Divnic probíhají pozemkové úpravy, v rámci kterých by měly být pozemky pro cyklotrasu připraveny. Termín realizace ale zatím neznáme," popsal starosta Končický.

Do budoucna by mělo dojít také k propojení Hrádku směrem na Šanov a napojení na cyklotrasu ŠanovHorná Súča. To je ale v tuto chvíli podle starosty pouze výhled.

„V Luhačovicích je fantastická cesta kolem přehrady. Od přehrady je potřeba jet k hlavní cestě a překonat kruhový objezd a pak jezdívám směrem na Petrůvku do kopce, kde využívám turistickou trasu, po které jezdím serpentinami po kopcích," popsal vášnivý cyklista Pepa Tichánek.

„Je to dost náročná trasa, takže bych ji nedoporučil úplně všem. Je tam sice asfalt a šotolina, ale je to hodně strmé," zmínil.

„Dobrá lesní cesta vede i přes Nevšovou až do Slavičína, kde jsou opět kopce. Do Slavičína je to zprudka dolů, ale je fajn, že se vyhnete hustému silničnímu provozu," radí cyklista Pepa Tichánek. Rád se potom prý osvěží v hospodě Záložna pod kostelem ve Slavičíně nebo v zámecké restauraci v parku U Hugona.

Řeší se území i peníze. Ale stezek přibývá

Propojit jižní Valašsko se Slovenskem, to je záměr cyklostezky BEVLAVA.

Z Luhačovic do Slavičína se už dnes cyklisté dostanou po stezkách. Do budoucna by se mohl Slavičín propojit i s Jestřabím a Štítnou nad Vláří. Tam je ale situace poměrně komplikovaná.

„Řešíme to už více než deset let, ale pokaždé se to zkomplikuje," lituje starosta Jestřabí Pavel Šuráň. Z Jestřabí do Štítné vede polní cesta, kterou využívají i zemědělci a zahrádkáři, proto nemůže být část úseku určena přímo cyklostezkou.

„Je to složité, ale předpokládám, že se nám konečně podaří najít řešení," věří starosta.

„Pravděpodobně co nejdříve zajistíme, aby cesta byla alespoň průchozí a dále se pokusíme získat dotaci na vybudování cyklostezky. Část cesty, přibližně dvě stě metrů, by přitom zůstala průjezdná i pro motorová vozidla," popisuje Šuráň.

JESTŘABÍ CHCE STAVBU URYCHLIT

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý plán, chce obec stavbu urychlit. Úpravu polní cesty pod Brálovou směrem na Popov by totiž kromě cyklistů uvítaly také rodiny s dětmi a maminky s kočárky.

Obec už na katastrální hranici s Popovem odkoupila pozemky, na kterých by vzniklo odpočívadlo. Protože je ale projekt složitější, prozatím alespoň zajistí úpravu cesty, aby byla vhodná pro chodce i cyklisty.

Složitá je situace i o několik kilometrů dál. Propojit Štítnou nad Vláří-Popov s okolními obcemi si vedení obcí sice přeje, ale stále naráží na problémy.

„První pokus při projektování tras narážel na komplikace při křížení s hlavní silnicí před železničním přejezdem za Štítnou a na druhé trase také při přejíždění nechráněného přejezdu dráhy a podjezdu železničního mostu u Jestřabí. Nakonec nám tento projekt nebyl schválen," posteskl si starosta obce Štítná nad Vláří-Popov Václav Strnad.

Po pozdějším souhlasu Povodí Moravy s použitím jejich stávající obslužné cesty po hrázi řeky Vláry se nechal projekt přepracovat.

„Při jeho dokončování a vyřizování stavebního povolení nám však Povodí oznámilo, že byl vydán záměr tzv. revitalizace řeky Vláry, což znamenalo znovu projekt pozastavit a čekat na výsledky studie, jak se dotkne jednotlivých úseků stávající cesty po hrázi. Výstupy z předběžného projektu nám byly sděleny až v březnu. Někde dojde skutečně k navrácení zregulovaného toku řeky do původního meandrového stavu. Tyto změny ale přesto umožní vést cyklostezku po uvažované trase s určitými změnami," vysvětlil starosta obce Štítná nad Vláří-Popov Václav Strnad.

V současné době se projekt znovu upravuje. Do budoucna by tak konečně mohlo dojít ke stavbě první trasy na Brumov-Bylnici s návazností na již hotovou cyklostezku na slovenské straně, která by se propojila se slovenským Trenčínem.

KRÁSNÁ KRAJINA I SKVĚLÁ CESTA

Už nyní ale láká část trasy cyklisty. „Ze Slavičína vede kolem vody cesta až do Hrádku. Je to krásná cyklostezka, kde jezdí bruslaři, kočárky, jsou tam pěkné dřevěné mostky," popsal biker Pepa Tichánek.

„V místech se dělala celá nová komunikace až na Štítnou nad Vláří, kde to dříve byla katastrofa, ale nyní je to skvěle opravené. Krásná krajina a nyní i skvělá cesta s novými zastávkami a různými doplňky," pochválil cyklista.

Následná cyklostezka v katastru Brumova-Bylnice je rozdělena na několik úseků spadajících do území CHKO Bílé Karpaty nebo Natura 2000.

„V současné době je dokončován úsek v bylnické části z ulice Pilařská po soutok Brumovky a Vláry. Pro úsek z Brumova na Valašské Klobouky je připravována projektová dokumentace pro stavební řízení, která zahrnuje mimo jiné změnu povrchu z mlatu na beton i dvojí přemostění přes Klobučku. Následně bude probíhat výběrové řízení na dodavatele," informoval starosta města Brumov-Bylnice Zdenek Blanař.

ŘEŠÍ SE ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, JEDNÁ SE S VLASTNÍKY

„V úseku z Bylnice na Svatý Štěpán probíhá územní řízení, na úseku ze Svatého Štěpána do Sidonie zase jednání s vlastníky dotčených pozemků, úsek ze Sidonie ke státní hranici se Slovenskem je pak připraven k územnímu řízení," dodal Blanař.

Co na to cyklista Pepa? „Když jedu z Brumova-Bylnice na Slovensko, třeba na Vršatec, vede tam krásná asfaltová cesta, která se postupně mění v šotolinu až vyšlapanou polní turistickou stezku, kde začíná spíše terén pro bikery. Je to hodně do kopce a jede se lesem, ale je to krásně značené," říká Pepa.

„Je tam krajina s medvědy, úžasná atmosféra, rozhodně to stojí za viděnou. Je tam i nově rekonstruovaný hotel a prý i lanovka," doplňuje. Cestou je možné vidět i zříceninu hradu Brumov. V těchto místech se také často jezdí závody.

JÍZDA PO HŘEBENI JE SPÍŠ PRO BIKERY

Z Vršatce se cyklisté mohou vrátit do Brumova-Bylnice, nebo jet po hřebeni okolo Horní Lidče až do Karlovic, ale to je velmi náročná bikerská trasa, určená spíše pro turisty, ovšem s nádhernými výhledy a krajinou.

Velice aktivní je v budování nových tras také město Valašské Klobouky, které doplňuje síť cyklostezek na jižním Valašsku.

„Dokončujeme projekčně úsek Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice, ten bychom chtěli postavit v příštím roce. Dále se chystáme zahájit projekční přípravu na úsek Valašské KloboukyPoteč," zmínil Deníku místostarosta Valašských Klobouk Martin Janík, který je sám náruživým cyklistou.

V loňském roce dokončili 2,8 km dlouhý úsek středem města Valašské Klobouky. Nedávno také vybavili cyklostezky odpočívadly, dřevěnými ukazateli a venkovní tělocvičnou.

V katastru Poteče dochází kvůli změně trasy k přepracování projektové dokumentace, vzniká náhradní trasa mezi Potečí a Valašskými Příkazy a jedná se s vlastníky. Obce na páteřní trase Hornolidečskem, tedy od Ústí u Vsetína až po Horní Lideč, žádají společně o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Pro trasu z Ústí do Lužné se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení a pro trasu z Lidečka do Horní Lidče se aktuálně řeší vydání územního rozhodnutí a následné zpracování projektové dokumentace.

OBCE JEDNAJÍ A POKRAČUJÍ DÁL

„V letošním roce pokračujeme na přípravě projektu cyklostezky BečvaVlára Váh na území Hornolidečska. Máme za sebou dlouhé a náročné vyhledávání optimální trasy, napojení se sousedními obcemi a vyjednávání souhlasu majitelů pozemků a podpisy smluv.

Ke konci roku by měla být hotová projektová dokumentace pro územní rozhodnutí II. etapy, do které patříme spolu s obcemi Horní Lideč a Lidečko," vysvětlila Deníku starostka Valašských Příkaz Oldřiška Vaňková.

„Je skvělé, že se tady všude budují cyklostezky. Já osobně raději vždy odbočím na trasy pro bikery, kde je hezčí příroda, ale je možné jet i po nenáročném terénu v údolí podél řeky," láká spokojeně biker Pepa.

MARCELA KANIOVÁ