To všechno se podařilo vybudovat ve druhém pololetí loňského roku v rámci revitalizace historického centra Břestku. Náves, nad níž se tyčí stále udržovaná novogotická zvonice z roku 1888, je jakousi výkladní skříní obce, čítající osm set obyvatel.

„Ti na ni mohou být právem pyšní. Střed dědiny, s níž naše slovenská obec udržuje partnerské styky, se za pět měsíců změnil k nepoznání. Jen mě mrzí, že jsem nemohl být na sklonku prosince při slavnostním otevření obnovené návsi," posteskl si v sobotu 17. ledna Stanislav Svatik, starosta družební slovenské obce Selec, která se nachází na jižním okraji obvodu Trenčín.

O omlazení návsi uvažovali zastupitelé Břestku už od roku 2009. „Poté, co nám byla na revitalizaci přislíbena dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava a evropského fondu pro regionální rozvoj, jsme se pustili do práce," uvedl muž na postu starosty Břestku Jindřich Krušina.

V průběhu omlazovací kúry středu dědiny došlo k několika zauzlením. V dolní a nejstarší části obce bylo v místech zbouraných domů velmi nestabilní podloží a nezasypané sklepy zbourané hospody. Bylo nutno provést vícepráce, a to bednění základových pásů a zpevnění podkladové plochy pod mlatovou plochou altánu.

„Před zahájením projektu byla oblast návsi s názvem Na Prádle poznamenána budováním kanalizace v minulých letech a pozůstatky zbouranými nejstarší části obce, takže muselo dojít k jejímu zušlechtění," vysvětlil starosta. Netajil se tím, že nová relaxační zóna uprostřed dědiny, která bude místem k setkávání lidí, pořádání tradiční mariánské pouti a dalších akcí, by měla být v další etapě propojena s Mariánskou stezkou, která vede do Buchlovic.

„Od jara jezdíme s dětmi ke známým na chalupu do Břestku. Ty se už dnes těší, jak budou skotačit na dětském hřišti. Já si s dvouletou Renatkou budu hrát na pískovišti," nechala se slyšet pětatřicetiletá Jana Mojžíšková z Uherského Hradiště.

Revitalizace břestecké návsi včetně víceprací přišla na 3,3 miliony korun. „Pokud by ROP vícepráce neuhradila, dostaneme dotaci ve výši 2,5 milionu korun. Uhradí-li je, dostaneme o téměř čtyři sta tisíc korun víc. Zbytek uhradíme z obecní pokladny," informoval starosta.

Ještě se pochlubil, že při slavnostním otevření rekonstruované návsi, kterého se zúčastnilo na pět set lidí z obce i okolí, byla pokřtěna zbrusu nová kniha Obec Břestek slovem i obrazem. Vydal ji obecní úřad.