V podobné situaci bylo ještě před několika dny také uherskohradišťské Slovácké divadlo.

To však v těchto dnech obdrželo zprávu, že na provoz dostane od ministerstva financí dotaci ve výši deseti milionů korun. „Zatím ještě peníze nepřišly, takže je na otevřený optimismus možná dost času. Pokud ale dotace dojde, bude to pro mě i celé divadlo velkým povzbuzením. Uplynulá sezóna byla kvůli hrozbě chybějících financí pro mě nejsložitější v mém životě a možná se stres z posledního období částečně podepsal i na mém zdraví," přiznal ředitel Slováckého divadla Igor Stránský.

Případnou podporu vyhlášené a mnohými cenami ověnčené divadelní scény vítají i oslovení obyvatelé města. „Divadlo a podobné instituce, mezi které řadím rozhodně i knihovnu a Klub kultury, muzeum a další, by měly být podporovány za všech okolností. A to jak městem, tak i státem. Vždyť třeba vzpomínané divadlo je dnes známé a uznávané v celé České republice," míní Hradišťan Jiří Surý.

Zpráva o přidělení dotace divadlu nabádá k myšlence, zda za těchto okolnost nezbude více „volných" peněz na provoz knihovny. Podobný optimismus ale mírní hradišťský starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. „Deset milionů, které na provoz poskytne ministerstvo kultury pouze přidáme k penězům, které jsme pro divadlo měli vyčleněny. Tato situaci ale neřeší situaci navždy. Rozhodně to není tak, že by nám v pokladně zbývaly peníze navíc, které bychom nad plán mohli přidělit knihovně. Na zachování jejího provozu nám ale mimořádně záleží a proto budeme hledat možnosti, jak knihovně pomoci," podotkl Květoslav Tichavský.

Místostarosta Evžen Uher ale vidí stávající situaci výrazně lépe. „Pro letošní rok je činnost knihovny i divadla ekonomicky zajištěna. Desetimilionovou dotaci použijeme na provoz divadla v příštím roce. Tato dotace dorazí na účet města během maximálně během několika následujících měsíců. Je celkem jasné, že tato dotace pro divadlo nám uvolní ruce při budoucím financování knihovny," informoval Evžen Uher. Ředitelé obou organizací se netají tím, že chybějící peníze jsou pro ně zcela zásadním problémem. V městském rozpočtu ale na finanční injekci pro obě instituce chybí peníze. Knihovna by měla příští rok obdržet o 2,3 milionu korun méně než letos a příspěvek divadlu se měl, podle povodních informací, snížit o 3,7 milionu korun. Ani aktuální finanční dotace ale neřeší pro divadlo problém na dlouho. V dalších letech bude muset zřizovatel, kterým je město, hledat peníze kde se dá. Roční provoz divadla stojí dvacet milionů korun. Přestože je každé představení dopředu beznadějně vyprodané, ze vstupného provoz neuživí. Loni město přišlo o peníze na provoz divadla kvůli novému rozpočtovému určení daní. Letos ještě poskytlo část peněz z městské pokladny, pro příští rok už ale tuto možnost nemělo.

Vedení radnice v současnosti intenzívně hledá zdroj peněz, kterými by finanční potřeby obou institucí uspokojila. „Pokud se peníze neseženou, bude nutné zrušit všechny pobočky knihovny a propustit čtyři až pět lidí. V takovém případě by zřejmě došlo i na omezení provozní doby hlavní budovy. Veškerá možná úsporná opatření jsme už provedli, letos už zkrátka není kde brát," vysvětlil ředitel hradišťské knihovny B.B. Buchlovana Radovan Jančář. Ten dodal, že řešením pro jeho subjekt není ani případné zdražení služeb. „Ze zákona to není možné. Knihovna nesmí být výdělečná," podotkl Radovan Jančář.

Zastupitel Uherského Hradiště Jaroslav Plachý se domnívá, že by se peníze pro divadlo i knihovnu měly hledat ve státní pokladně a nastavit systém tak, aby bylo zajištěno financování těchto subjektů na řadu let dopředu. „Ministerstvo financí se v době transformace krajů zavázalo, že provoz Slováckého divadla bude dotovat, a nějaký čas tomu tak i skutečně bylo. Po čase ale zůstalo jen u ústního slibu. Město sice může divadlo financovat na úkor naplánovaných investičních akcí, to ale nejde donekonečna. V případě knihovny by se peníze mohly najít v pokladně krajského úřadu. Tyto prostředky by ale měly být přidělovány systémově a trvale, nikoliv jen pro jeden rok," podotkl hradišťský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR Jaroslav Plachý (ODS).Místostarosta Uherského Hradiště se domnívá, že například divadlo by mělo být financováno z více zdrojů. „Dílem by tak přispělo město, ale i kraj a stát," míní místostarosta Evžen Uher.

Vedení města chce také oslovit okolní obce a požádat je o finanční spoluúčast na financování vyhlášeného divadla.

„Havarijní" varianta knihovny B.B. Buchlovana (v případě, že se neseženou peníze na provoz)

- Uzavření všech čtyř poboček
- Omezení provozu hlavní budovy v Uherském Hradišti
- Propuštění 4–5 zaměstnanců

Současný stav a financování:

Roční provoz hlavní budovy + poboček knihovny: zhruba 12 milionů korun

Náklady na provoz jedné pobočky: zhruba půl milionu korun

Počet zaměstnanců: 30

Aktuální situace ve Slováckém divadle:

Roční provoz Slováckého divadla: 20–25 milionů

Aktuální přislíbená dotace z ministerstva kultury: 10 milionů (zbytek hradí město Uherské Hradiště a Slovácké divadlo)