Dům sociálních služeb Hornolidečska, jak se bude zařízení oficiálně jmenovat, bude stát padesát milionů korun. Důchodcům v tomto mikroregionu nabídne pobytové i terénní sociální služby, které v této části Valašska citelně chybí.

Myšlenka vybudovat dům sociálních služeb vznikla ve Valašské Polance. „Tento projekt ale svou velikostí není pro jednu obec, proto jsme oslovili vesnice na celém Hornolidečsku. Ve sdružení obcí je jich patnáct," uvedl starosta Valašské Polanky Josef Daněk. Netají, že sdružení hledalo inspiraci například v Charitě v Novém Hrozenkově nebo i ve vsetínské Diakonii.

Jednotlivé vesnice předložily své vize, kde by budoucí domov mohl stát. Většina navrhovala přestavbu některého ze stávajících objektů na svém území. Představenstvo Sdružení obcí Hornolidečska nakonec vybralo budovu Mateřské školy ve Valašské Polance, která se nachází před tamním kostelem.

Domov vznikne 
z mateřské školy

Mateřinka se totiž nejpozději do září 2015 přestěhuje do sousední budovy základní školy, která je využitá pouze přibližně na polovinu své kapacity. Z pěti set čtyřiceti možných žáků zde chodí „jen" dvě stě šedesát.

Nový dům sociálních služeb by navíc mohl využívat již fungující a vybavenou školní kuchyň. „Museli bychom pouze posílit personál a zajistit večerní a víkendové vaření," upozornil Josef Daněk.

V Domě sociálních služeb Hornolidečska je navrženo dvacet pět stálých lůžek. „Dalších deset má sloužit potřebám denního stacionáře. Zde budou moci děti zanechat v odborné péči své rodiče například během doby, kdy budou v práci. Poté si je zase vyzvednou," nastínil Josef Daněk.

O chod zařízení se bude starat provozovatel, který vzejde z výběrového řízení. Kromě pobytových služeb zajistí i služby terénní, například nakupování pro imobilní, ošetřování a podobně.

Potřebnost zařízení jako je plánovaný Dům sociálních služeb Hornolidečska potvrzuje také Kateřina Trochtová, starostka Francovy Lhoty, jež patří do Sdružení obcí Hornolidečska. „Je bezesporu, že v našem mikroregionu zařízení takového charakteru chybí. A myslím, že na příkladě obdobných zařízení například Charity Nový Hrozenkov je jasně patrné, že mají svůj význam," řekla Kateřina Trochtová.

Důchodci zůstanou ve svém rodišti

Ocenila, že v zařízení mají být lůžka pro lidi, kteří již nemohou být bez stálé péče, ale také lůžka „přechodná". „Přinesou úlevu rodinám, které se o své prarodiče starají. Aby si mohly třeba zajet na dovolenou a odpočinout si a přitom měly jistotu, že o jejich blízké je postaráno," uvedla Trochtová s tím, že důležité jsou rovněž terénní služby. „Měly by být těmi nejdůležitějšími. Stále bychom se měli snažit, aby lidé i přes svůj vysoký věk mohli co nejdéle žít ve svém prostředí," mínila starostka Francovy Lhoty.

Jako pozitivní a pro celý region přínosný záměr vidí výstavbu domova také Květoslava Othová, místostarostka města Vsetín, do jehož spádové oblasti Valašská Polanka patří.

„Dokonce už dnes v našem správním obvodu s kapacitou nového domova počítáme a snažíme se jej prosadit i do strategických záměrů Zlínského kraje," potvrdila Květoslava Othová. Doplnila, že z pohledu klientů jsou právě menší zařízení v blízkosti jejich bydlišť ty nejvhodnější.

V současné době má starosta Polanky v ruce platné územní rozhodnutí. Čeká se jen na vypsání vhodného grantu, který obcím umožní stavbu domu pro staré lidi zaplatit. Dotace musí být podle Daňka alespoň osmdesátiprocentní, jinak se zatím kvůli nedostatku peněz stavět nebude.

Nejdříve možný termín zahájení stavby je v roce 2015. Nejprve musí totiž v Polance a dalších obcích dokončit projekt Čistá řeka Bečva II – tedy vybudování kanalizace.