Snaha Diakonie pomoci lidem s handicapem však u některých obyvatel vyvolává obavy. Bojí se zejména o svou bezpečnost. „Budou tu bydlet nemocní lidé. Kdo zaručí, že s nimi nenastanou potíže? Bojím se," vyjádřila se Hana Vráželová, která bydlí v blízkosti Jičínské ulice.

Její obavy nesdílí Jan Kalousek. „Z vlastní zkušenosti vím, že tito lidé se chovají mnohdy daleko lépe než takzvaně ti zdraví. Je dobře, že takto postižení dostanou šanci začlenit se do běžného života," reagoval na slova Meziříčanky muž žijící v nedaleké Zašovské ulici.

Stejného názoru je rovněž vedení valašskomeziříčské radnice. „Obavy obyvatel města jsou zbytečné. Zárukou je mimo jiné i to, že chráněné bydlení zajišťuje Diakonie. Jsme rádi, že taková možnost ve městě vzniká a že Valašské Meziříčí pomůže alespoň některým handicapovaným lidem zařadit se do běžného života," vyjádřil stanovisko města tajemník městského úřadu Josef Matocha.

Strach části lidí považuje za zbytečný také ředitelka Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Zdislava Odstrčilová. „Lidé, kteří dostanou v těchto bytech bydlení, jsou dnes klienty domova v Zašové. Pracujeme s nimi dlouhodobě a máme je takzvaně přečtené. Jejich možné přestěhování do chráněných bytů jsme konzultovali i s lékaři a dalšími odborníky. Obyvatelé města se nemají čeho obávat," uklidňuje veřejnost Zdislava Odstrčilová.

Chráněné bydlení ve městě chybí. Na pracovníky Diakonie se kvůli tomu opakovaně obracejí lidé s různými handicapy i jejich rodinní příslušníci. Zájem o tento typ bydlení je velký. „Roli v tomto sehrává i rozhodnutí o zrušení Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové," poznamenala ředitelka Diakonie.

Pro chráněné bydlení s nepřetržitou službou sociálních pracovníků využijí soukromý objekt. Nové bydlení tady získá dvanáct mužů.

„Jde o lidi, kteří jsou ve své podstatě schopni samostatného života a dokážou se o sebe postarat," vysvětlila.

Uživateli se podle ředitelky stanou muži v produktivním vě­ku.

„Zajišťujeme pro ně práci v chráněných dílnách. Naší snahou je zapojit je do běžného života, který z objektivních důvodů v domově v Zašové nemohou prožívat," uvedla Zdislava Odstrčilová.

Zbytek dne prožijí nájemníci chráněného bydlení podle svých představ.

„Sami si zajistí také stravování. Prostě chceme, aby se naučili žít v běžném režimu. Platí to i pro úhradu nákladů na bydlení," dodala ředitelka.

V současné době pracovníci Diakonie byty dovybavují nezbytným zařízením. Zejména jde o kuchyňské potřeby.

Pomoci mohou i dobrovolníci. Seznam potřebných věcí je uveden na facebookových stránkách organizace.

Do budoucna Diakonie Valašské Meziříčí uvažuje o vybudování vlastního objektu.

Plánují postavit bezbariérovou stavbu pro větší počet zájemců.

„Je to ale především otázka peněz. Bez dotací z Evropské unie či jiných to však nezvládneme," pověděla Zdislava Odstrčilová.