Deník sestavil klíčové úkoly, kterými by se mělo zabývat nové vedení kraje. Požádal o stanovisko uznávané experty z nejrůznějších oborů.

„Zajištění dopravního napojení průmyslové zóny v Holešově dálnicí D49. Jinak zůstane prázdná. Pokračovat i ve výstavbě dálnice D55 a dalších klíčových staveb," vidí jako jednu z priorit například ekonom a regionalista Oldřich Hájek.

Více pozornosti zdravotnictví a také otevřenosti a informovanosti v této oblasti pak vnímá jako důležité jednatel klubu PSG Zlín Patrik Kamas.

„Zlepšování kvality péče, investování do krajských nemocnic, kvalitní řízení jejich hospodaření. A také otevřené informování o situaci v nich a rozvojových záměrech, úspěších či naopak limitech rozvoje," domnívá se Kamas.

Podle ředitele Slováckého divadla je pak určitě potřeba mimo jiné lidi více informovat, k čemu je kraj.

„Neustále vysvětlovat občanům, k čemu je zde kraj a krajský úřad. K čemu jsou, jak mohou pomoci zlepšit život lidí, firem a institucí v regionu. Momentálně je jeho funkce v očích mnoha obyvatel naprosto nejasná," míní Michal Zetel. Dalším tématem, které zmiňují osobnosti našeho kraje, je holešovská zóna.

Oldřich Hájek, známý ekonom a regionalista ze Zlína:

Pozor na věk zdravotníků

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ. Zajištění dopravního napojení průmyslové zóny v Holešově dálnicí D49. Jinak zůstane prázdná. Pokračovat i ve výstavbě dálnice D55 a dalších klíčových staveb.

VYUŽITÍ HOLEŠOVSKÉ ZÓNY. Již dávno měla přispívat k rozvoji kraje a zatím si vyžaduje spíše jen náklady. Kraj by se měl také orientovat hlavně na investory s vysokou přidanou hodnotou a ne pouze na montovny, které nenabídnou adekvátní platy.

OMLAZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU. Náš lékařský personál má relativně nejvyšší průměrný věk v ČR a mladí lékaři nepřichází. V horizontu několika let nastane v některých oborech opravdu problém, pokud nebude intenzivně řešen. Tématem tedy nebude ziskovost či ztrátovost nemocnic, ale vůbec schopnost zajistit potřebnou péči.

ČERPÁNÍ PENĚZ Z EU. V minulém období kraj rozhodně nepatřil na špici. Je potřeba tomu věnovat maximální pozornost, protože je možné, že vzhledem k brexitu a migrační krizi nezíská ČR po roce 2020 ani euro. Není tedy na co čekat!

UDRŽET MLADÉ. Nalézt témata a projekty, které náš kraj zatraktivní pro mladé. Obrátí se trend, kdy se každý rok několik tisíc lidí odstěhuje. Kraj tak stárne, zmenšuje se kupní síla, vytrácí se z kraje energie…

Patrik Kamas, jednatel hokejového klubu PSG Zlín a náměstek primátora:

Lepší spolupráce se Zlínem

SPOLUPRÁCE SE ZLÍNEM. Zintenzivnění komunikace tak, aby byly uspíšeny společné investice kraje a města na území města. Například řešení dopravní situace u nemocnice, dopravní terminál, obchvat Zálešné, rozvojové aktivity v baťovském areálu.

VÍCE SPORTU A KULTURY. Intenzivní věnování se oblasti z hlediska finanční podpory i rozvoje aktivit. Obecně si neuvědomujeme, jak významnou roli plní sportovní a kulturní organizace ve výchově a vzdělávání dětí, dlouhodobě je podfinancováváme a systematicky tento sektor neřešíme.

ŠIKOVNÍ PRO VÝROBU. Důsledná a systematická podpora zejména technického a učňovského školství a jeho provazování s praxí a firmami. Nedostatek kvalifikovaných lidí v dělnických a technických profesích je limitem rozvoje firem.

DOPRAVA. Další intenzivní podpora budování páteřních komunikací spojujících region se sousedními regiony. Systematické zlepšování kvality silnic II. a III. třídy. A také rozvoj cyklotras a cyklostezek.

LEPŠÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Zlepšování kvality péče, investování do krajských nemocnic, kvalitní řízení jejich hospodaření. A také otevřené informování o situaci v nich a rozvojových záměrech, úspěších či naopak limitech rozvoje.

Michal Zetel, ředitel Slováckého divadla:

Funkci krajů lidé nechápou

DOKONČENÍ DÁLNICE D55. Propojení Olomouce s Břeclaví dálnicí by bylo obrovským přínosem pro celý kraj a odlehčilo by řadě obcí a měst od tranzitní dopravy.

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ. Od zrušení okresních úřadů se řeší otázka financování kulturních a kulturně- -vzdělávacích organizací, které slouží celým regionům, ale jsou financovány pouze konkrétními městy, která však na tzv. zřizovatelské funkce od státu nic nedostávají.

PROPOJOVÁNÍ REGIONŮ. Propojovat a sdružovat města a obce, případně instituce bez ohledu na zřizovatele ve větších projektech a systémově financovat akce, které přesahují možnosti menších celků. Nikoliv rozdělovat nahodilým financováním čehokoli dle místní příslušnosti radních a zastupitelů.

VYSVĚTLIT, K ČEMU JE KRAJ. Neustále vysvětlovat občanům, k čemu zde kraj a krajský úřad jsou a jak mohou pomoci zlepšit život lidí, firem a institucí v kraji. Momentálně je jeho funkce v očích mnoha obyvatel naprosto nejasná.

SMYSLUPLNĚ NA DOTACE. Zabývat se účelností přerozdělování unijních a státních peněz tak, aby dotace nepřinesly více škody než užitku (viz holešovská zóna) a nepoškozovaly přirozené podnikatelské prostředí a zdravou konkurenci.

Marek Mikláš, ředitel sklárny Crystalite Bohemia ve Strání-Květné:

Nemáme jen Baťův kanál

ULEHČENÍ FIRMÁM NA TRHU PRÁCE. Efektivnější komunikace s úřady při hledání nových zaměstnanců či naopak při jejich propouštění, ke kterému může dojít.

NAJÍT VÍCE UČŇŮ. Větší podpora technického a učňovského školství, stále hledáme odborníky, kterých je ve Zlínském kraji nedostatek.

AŤ MÁME KOMU PŘEDAT ŘEMESLA. Tradiční řemesla dnes udržují jen nadšenci, často senioři a lidé blížící se důchodovému věku nemají své dovednosti komu předat.

VYZDVIHNĚME VŠE, CO MÁME. Větší podpora turistického ruchu a propagace našeho regionu jako zajímavého turistického cíle pro tuzemské i zahraniční turisty. Nemáme jen Lednicko-valtický areál a Baťův kanál, máme mnohem více zajímavých míst, která chceme propagovat.

UCHRÁNIT ZACHOVALOU PŘÍRODU. Péče o životní prostředí důsledněji hlídat a postihovat černé skládky, zejména v chráněné krajinné oblasti, ale i mimo ni.

Milan Orálek, známý ekolog z Českého svazu ochránců přírody:

A teď vážně: co se zónou?

JE D49 ROZUMNÁ? Je třeba zvážit, zda stavba D49 ze zlínské aglomerace na Slovensko nekoliduje v mnoha faktorech se zdravým rozumem, viz zjevně podvodná EIA, naštěstí zamítnutá ministerstvem životního prostředí.

EUROFONDY. Čerpání fondů EU je složitá věc. Dokáže nové vedení kraje prosadit alespoň, aby Program přeshraniční spolupráce SR ČR konečně už pružně a v termínech fungoval, když jejich předchůdci to nedokázali za osm let?

OMLAZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU. Strany to měly ve svých programech. Myslím si ale, že slibovat v této oblasti výrazné zlepšení zásahem kraje může jen pohádkář.

CO S HOLEŠOVSKOU ZÓNOU? Ukončeme fantasmagorie o jejím naplnění v době, kdy zejí prázdnotou další zóny v republice. A hlavně kdo by tam dělal, když nám údajně chybí asi sto padesát tisíc lidí ve výrobě?

POTŘEBUJEME OKNO DO KRAJE? Bylo by zajímavé vyčíslit, kolik stojí ročně tisk a distribuce tiskoviny Okno do kraje a za ušetřené miliony pořídit něco smysluplného. Opravdu potřebujeme dostávat měsíčně tři fotografie hejtmana stříhajícího slavnostně pásku?

Dan Žárský, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně:

Podporujte neziskovky

MYSLET NA ZODPOVĚDNOST. Ať nové vedení kraje vykonává mandát příkladně dle nejlepšího vědomí a svědomí, dobře hospodaří s našimi společnými prostředky, důsledně hájí právo a spravedlnost a nikdy neupřednostní osobní zájmy před obecnými.

PODPORA NEZISKOVEK. Vypracovat a uskutečnit strategii udržitelného rozvoje neziskové oblasti v kraji, která mimo jiné zajistí systémové ukotvení podpory neziskových organizací, a to zvláště z rozpočtu kraje.

PENÍZE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST. Zvýšení a stabilizace financí v sociální oblasti, a to zvláště u neziskových organizací, aby se již neprodlužovala situace, kdy dochází k nedoceňování pracovníků v sociální oblasti oproti srovnatelným odvětvím. Činit konkrétní opatření ke snížení zbytečné administrativní zátěže, jež je na úkor přímé práce s potřebnými.

KOMUNITNÍ PRÁCE. Hledat cesty k širšímu využití komunitního způsobu práce na všech úrovních života v kraji a v maximální možné míře respektovat jejich výstupy, zvláště při rozhodování orgánů kraje i krajského úřadu.

HÁJENÍ PRÁV OBČANŮ. Důsledně hájit zájmy občanů Zlínského kraje v národním i mezinárodním měřítku.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU