„Nebude to jednoduché pro kantory ani pro žáky, především ty dojíždějící. Jedná se o poměrně vzdálené lokality od sebe a v případě Mojmíru i od samotného centra města. Nicméně vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o opravu samotné budovy školy, myslím, že všichni zatneme zuby a nějak to přežijeme," říká předsedkyně SRPŠ školy Renata Galušková. ZUŠ, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj, dlouhodobě usiluje o opravu prostor, v nichž v centru Hradiště sídlí. Ty jsou pro změnu v majetku města Uherské Hradiště. V současném sídle školy jen před několika týdny kompletně vyhořela celá rozvodná skříň, žalostný je stav celé elektroinstalace, zvětšují se praskliny v místnostech, poškozeny jsou přístupové cesty, nevyhovující je stav únikových cest v zadní části školy, objekt má děravé pavlače, nedostatečný způsob vytápění prostor školy, zcela chybí topení na chodbách, poškozený je plášť budovy a z fasády odpadává omítka.

„O problému víme, budova je opravdu v nevyhovujícím stavu. Jelikož nedopadla ideálně jednání se Zlínským krajem, postará se o opravu budovy město Uherské Hradiště," informoval o nejnovějších rozhodnutích místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Některé obory hradišťské ZUŠ by se tak již v polovině září mohly stěhovat do objektu bývalé vojenské správy, jenž dává k dispozici Uherské Hradiště, zbývající část školy pak pravděpodobně v lednu přesídlí na Mojmír do prostor, které patří krajskému úřadu ve Zlíně. Budova na Mariánském náměstí by tak měla osiřet a budou ji moci konečně obsadit stavební dělníci.

„Máme nachystaný investiční záměr s částkou do 40 milionů korun, v rámci kterého bychom školu opravili. Důležité je ovšem v tomto případě, zda by chtěl Zlínský kraj vůbec školu vrátit do dnešních prostor," naznačil Stanislav Blaha. Zmíněné výdaje by totiž byly vydány právě pro budoucí využití objektu základní uměleckou školou. Město Uherské Hradiště proto v nejbližší době plánuje požádat Zlínský kraj o jasné vyjádření, zda se vůbec ZUŠ bude stěhovat zpět do současných prostor. Pokud by tomu tak nebylo, mělo by to značný vliv na rozsah prací.

„Musíme v každém případě opravit například fasádu objektu, která už dnes ohrožuje chodce v okolí. Jinak by to ovšem bylo s interiérem, který by se upravoval vyloženě pro potřeby ZUŠ," konstatoval místostarosta. Náhradní prostory pro ZUŠ se už opravují pro potřeby školy. Ředitel školy Stanislav Nemrava jedná i s dopravcem, zda by přizpůsobil některé spoje.