Můžete prozradit, jak se Kabelkový veletrh osvědčil ve Zlíně, a co bylo důvodem jeho rozšíření do Uherského Hradiště?

Kabelkový veletrh, který pořádá již čtvrtým rokem zlínská pobočka Naděje spolu se Zlínským deníkem, si velmi rychle našel cestu k srdcím lidí. Za úspěchem akce stojí určitě její nevšednost a zábavnost, která je navíc spojena s dobrou věcí. Dárkyně kabelek také zajímá komu, a jak výtěžek pomůže. Zjištění, že peníze pomohou lidem v jejich městě, je pro ně velmi důležité. Rádi bychom prostřednictvím této unikátní dobročinné akce kromě zisku peněz na podporu nově otevřené sociálně terapeutické dílny v ulici Průmyslová v Uherském Hradišti zvýšili povědomí veřejnosti o aktivitách Naděje v Uherském Hradišti.

Už tedy víme, že jde o jednu z podpůrných aktivit sociálně terapeutické dílny v Průmyslové ulici v Uherském Hradišti, která tam začala působit letos v únoru, aby výrobou keramiky, pletených košíků či polštářů přispěla k rozvoji čtyř desítek zdravotně postižených lidí. Mohla byste ale popsat, jakým způsobem má Kabelkový veletrh v Uherském Hradišti fungovat?

Filozofie celé akce vychází z předpokladu, že téměř každá žena vlastní kabelku nejen jako praktickou věc, ale také módní doplněk, který ráda obměňuje. Možnou „výměnu" kabelky za sice ne úplně novou, ale stále hezkou kabelku proto spousta žen uvítá. Zvláště, když je tato „výměna" spojena s podporou dobré věci. Ráda bych vyzvala dámy, mámy, dívky, slečny aby darovaly kabelky, které mohou postrádat a jsou stále nositelné. Darované kabelky pak budou prodávány za symbolickou cenu na Kabelkovém veletrhu 11. května ve foyer Slováckého divadla.

Mohla byste vyjmenovat a přiblížit sběrná místa, kam případné zájemkyně mohou nosit své použité a nepoškozené kabelky, i co máte přichystáno pro dárce kabelek či pro ty, kdo si je 11. května ve Slováckém divadle koupí?

Pokud chcete pomoci dobré věci, můžete kabelku přinést do některého z těchto jedenácti sběrných míst. Těmi jsou Naděje, pobočka Uherské Hradiště, v ulici Průmyslová číslo 712 – bývalá celnice. Městské informační centrum Uherské Hradiště na Masarykově náměstí číslo 21. Centrum pro matky s dětmi Beruška v Kunovicích v Panské ulici číslo 24. Městská knihovna ve Starém Městě v ulici Za Radnicí 1823.

Společnost RE/MAX PLUS ve Stojanově 508, v Budově HiTech v Uherském Hradišti. Společnost RE/MAX PLUS v ulici Bří Lužů 127 v Uherském Brodě. Firma Kohel, s.r.o. – dámská a pánská móda v ulici Františkánská 172 v Uherském Hradišti. ČSAD – Informační kanceláře autobusového nádraží v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Zakázkové krejčovství Irena Těšínská na náměstí Hrdinů 14 ve Starém Městě a redakce Slováckého deníku v ulici Havlíčkova č. 160 v Uherském Hradišti. Můžete také uspořádat sbírku u vás ve firmě, na úřadě, ve škole a my si po dohodě kabelky vyzvedneme. Pokud dárce v darované kabelce nebo kupující zanechá na sebe kontakt, může získat některý z hodnotných dárků od našich partnerů v podobě poukázek a dárkových balíčků. Jen namátkou bych uvedla poukaz na víkendový fitness pobyt od Cestovní kanceláře Lenka, konzumaci v restauraci Hotelu u Velehradu, permanentku na osm vstupů do fitness centra FIT-K.O., volné vstupné do Kovozoo od společnosti REC Group nebo poukázky na odběr pohonných hmot od ČSAD Uherské Hradiště.

Upřesnila byste, jaký zájem o bezplatné nabídnutí kabelek aktuálně je, případně, zdali se mezi dárkyněmi neobjevily nějaké známé osobnosti související nějak s naším regionem?

Překvapilo mne, s jakým zájmem se akce setkává hned od začátku, což jen potvrdilo již dávno známou skutečnost, že lidé na Slovácku mají dobré srdce a jsou ochotni přispět dobré věci. Mezi prvními dárci, kteří hodlají podpořit naši akci, nechybí známá herečka, rodačka z Vlčnova, Eva Josefíková. Těšit se ale můžete také na originální kousky od mladých designérů jako je například absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti Martina Skaličková, která tvoří pod značkou dado-design.

Hlavním mediálním partnerem Kabelového veletrhu v Uherském Hradišti je Slovácký deník, kdo další se na jeho podpoře ještě podílí, a na jaký další druh prezentace jste se ještě zaměřili?

Těší nás podpora všech partnerů a dobrovolníků, kteří různým způsobem pomáhají dobré věci a věří nám. Třeba jako vedení Slováckého divadla, které nám poskytlo prostory pro prodej kabelek, protože kabelka k divadlu přeci patří. Na podpoře akce se ale hlavně podílí veřejnost, tedy dárci kabelek a kupující. Bez nich by veletrh nebyl tím, čím je. A za to jim patří naše velké poděkování. Upřímně jsme vděčni za každou kabelku. Prostřednictvím Slováckého deníku, TV Slovácko nebo facebooku bychom chtěli oslovit co nejširší veřejnost. Informace mohou zájemci o kabelky získat také na letácích v autobusech, v informačních centrech nebo na webových stránkách Naděje či Slováckého deníku.

Prozraďte, jakými dalšími aktivitami se otrokovická Naděje zabývá a jak dlouho funguje?

Naše pobočka působí v Otrokovicích více než dvacet let. Máme tedy dlouholeté zkušenosti s poskytováním sociálních služeb. Otrokovická pobočka Naděje poskytuje pobytové, ambulantní a terénní služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Do pobytových služeb patří domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, chráněné bydlení. Mezi ambulantní služby denní stacionář a sociálně terapeutická dílna. Terénní službou je podpora samostatného bydlení. Sociálně terapeutická dílna má dva hlavní programy Textilní a keramický ateliér a tréninkovou kavárnu, která slouží otrokovické veřejnosti. Od minulého roku funguje i naše dceřiná společnost Naděje, otrokovická o.p.s. V rámci této společnosti vytváříme pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením, kteří by obtížně nalezli pracovní uplatnění na běžném pracovním trhu.

Renata Zezulková: Je jí 46 let a bydlí v Otrokovicích. Má dvě dospělé děti. Původním vzděláním je učitelka v mateřské škole. Tomuto povolání se věnovala jen krátce. Dvacet let pracovala v administrativě a státní správě. V Naději působí od září loňského roku na pozici fundraiser.

Související Přineste a nakupte: první hradišťský Kabelkový veletrh je tady