Připomeňte kdy se ve Zlíně poprvé volilo do Evropského parlamentu a jaký byl tehdy o volby zájem? Objevily se při přípravách i nějaké „porodní" bolesti?

Ve Zlíně se poprvé volilo do Evropského parlamentu v roce 2004. Ve městě dosáhla volební účast 32,57 % voličů, v ČR pak 28,32 % voličů.

Další evropské volby se konaly v roce 2009, kdy ve městě Zlín byla dosažena účast 30,93 %, v ČR 28,22 %. Příprava voleb a jejich průběh byl bez větších problémů.

Jde o zajímavý vývoj zájmu občanů o tento typ voleb ve srovnání s červnem roku 2003, kdy občané České republiky hlasovali v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a účast voličů v referendu ve městě Zlín dosáhla 58,87 %, v České republice pak 55,21 %.

Jak je to u eurovoleb s voličskými průkazy? Mohu volit v zahraničí? Kolik zlínský magistrát vydal volebních průkazů a jde třeba i říct z jaké nejvzdálenější destinace?

Ve městě Zlín o voličský průkaz požádalo pro volby do Evropského parlamentu 83 zlínských občanů. Oproti minulým volbám do EP v roce 2009 jde o dvojnásobný zá­jem.

Občané ČR mohou volit při evropských volbách také v zahraničí v jiných zemích Evropské unie, ale museli splnit určité požadavky například projevit zájem o volby,tím, že se přihlásili na tamějších úřadech, museli prokazovat státní občanství členské země EU apod. Samozřejmě mohou volit kandidáty příslušné unijní země.

Jsou na Zlínsku obce, které volí poctivě? To znamená bývá tam nadprůměrná účast bez ohledu na druh voleb?

Podle mého názoru přistupují občané voliči k volbám velmi poctivě. To vyplývá i z toho, že na Zlínsku nejsou zaznamenávány žádné rušivé jevy, které by volby provázely. Při srovnání voleb do Evropského parlamentu nadprůměrnou účast voličů vykazovaly v roce 2004 obce Provodov 51,99, Lukoveček 47,44 %, Slopné 46,39 % nebo Lípa 46,21 %.

Při minulých volbách v roce 2009 to byly např. obce Slopné 46,68 %, Provodov 40,74 %, Kelníky 40,60, Komárov 40,29 %.

Je skutečností, že o volby do Evropského parlamentu, jak ukazují výše uvedená čísla je ze strany voličů věnována menší pozornost.

Vyšší zájem projevují voliči například při volbách do obecních zastupitelstev, kde účast přesahuje 50 % voličů. Např. v roce 2010 se v obci Rokytnice zúčastnilo voleb do obecního zastupitelstva 83,30 % voličů, v Dobrkovicích 80,87 %, v Kelníkách 79,71 % a Bělově 78,13 %.

V čem se liší příprava Eurovoleb od jiných typů hlasování? Jsou třeba Eurovolby v něčem jednodušší či naopak složitější?

Pro obecní úřady,které zabezpečují přípravu a průběh voleb, jsou volby do Evropského parlamentu složitější v tom, že volby v České republice musí být v souladu s volbami, které budou probíhat v ostatních členských státech Evropské unie. Proto například : občan jiného členského státu,který chtěl volit v ČR musel splnit určité požadavky zákona, aby mohl být zapsán do seznamu voličů, nebo pro občany byl stanoven termín pro podávání žádostí o voličský průkaz do 8.května , zatímco při národních volbách je dána možnost osobně požádat o voličský průkaz ještě 2 dny před uzavřením seznamu voličů. Složité pro obecní úřady bylo sestavování seznamu voličů a sice v tom, že po 13.dubnu bylo možno občana, který se do obce přihlásil zapsat do seznamu voličů, pokud předložil potvrzení z původní obce, že tam byl ze seznamu vyškrtnut. Tato podmínka zápisu v nové obci není vůbec při národních volbách stanovena a občané jsou dopisováni do seznamu voličů až do uzavření seznamů tj. 48 hodin před volbami.

Zkuste odhadnout jaká bude letošní volební účast. Prozradíte zda sám půjdete volit?

Samozřejmě, jako při každých volbách, uplatním své volební právo a půjdu volit. Netroufám si odhadnout účast při letošních volbách do Evropského parlamentu.

Lze asi očekávat, že účast voličů o tyto volby nebude vyšší oproti minulým volbám v roce 2009. Domnívám se, že by i těmto volbám měla být věnována ze strany úřadů i nás všech, větší pozornost.