Pohodu v zimě, ale často i v pošmourném létě, zajišťuje pro více než devět tisíc domácností teplárna 
v Otrokovicích. Kromě tepla rodinám dodává i technologickou páru důležitým průmyslovým podnikům, jako jsou Barum, Toma či Fatra. Teplárna v Otrokovicích funguje už 45 let.

Právě velké haldy uhlí, odsiřovací reaktory, chladicí věže a dva vysoké komíny tvoří nezaměnitelnou siluetu otrokovické teplárny. Podniku, který ohřívá více než devět tisíc domácností v Otrokovicích, Napajedlech či ve zlínských Malenovicích.

„Dodáváme také technologickou páru, která neslouží 
k vytápění domácností, ale pro chod průmyslových podniků, jako jsou Barum, Toma či Fatra. Společně s teplem vyrábíme i elektřinu. Kombinovaná výroba tak zaručuje efektivní provoz a vyšší využití paliva," doplnila mluvčí společnosti Jana Burešová.

Vlaky z Mostecka, Ostravska a Polska přivážejí do Otrokovic čtvrt milionu tun uhlí ročně.

PŘED HALDOU UHLÍ. Aleš Trdlica, vedoucí výroby teplárny

PŘED HALDOU UHLÍ. Aleš Trdlica, vedoucí výroby teplárny             Autor: DENÍK/Jan Karásek

„Používáme hrubý uhelný prach a ten se ještě dále mele. Ve třech kotlích se topí už jen uhelným prachem s částečkami menšími než jeden milimetr," přiblížil vedoucí výroby Aleš Trdlica.

Samotný ohřev a výroba páry probíhají v obrovských, až třicet metrů vysokých kotlích. Nyní, v teplém období roku, se technologie odstaví a probíhá na nich údržba. Vždy jsou však dva kotle v provozu, takže 
v případě potřeby je možné začít topit v podstatě ihned.

Do rozžhaveného kotle se pak vhání uhelný prach, který plameny pohlcují ve víru. Vzniká zde teplota až 1300 stupňů Celsia. Výsledná pára má přes 500 stupňů.

Při takovém množství spotřebovaného paliva vzniká 
i odpad. Tím je především popílek. „Popílek se zachycuje 
a ukládá do speciálních sil. Účinnost našich filtrů je až 
99 procent," říká Aleš Trdlica.

Popílek se následně zpracuje a využívá se ve stavebnictví do betonových směsí.

Spaliny je také nutné zbavit škodlivin, především oxidů síry, což se provádí v odsiřovacích reaktorech. Díky investicím do moderních technologií a ekologickým opatřením došlo v posledních letech k velmi významnému snížení emisí a teplárna tak plní všechny přísné limity.

Kromě uhlí by se však výroba neobešla ještě bez další suroviny. Bez vody. Tu bere teplárna z řeky Moravy. Vodu je však potřeba upravit.

„K tomu nám slouží takzvaná chemičárna," popisuje vedoucí výroby další z provozů nutných k bezproblémovému chodu podniku. Vodu ke chlazení je potřeba vyčistit od hrubých nečistot. To se provádí metodou číření, a tak se vodě říká čířená. K výrobě páry se voda musí upravit ještě do stavu, kdy je z ní v podstatě voda destilovaná. Po těchto úpravách se jí říká „kotelní voda".

Teplárna Otrokovice

Nedílnou součástí teplárny je i strojovna s turbínami, kde se vyrobená pára rozděluje 
k zákazníkům. Parovodem míří do jednotlivých továren, horkovodem pak přes výměníkové stanice do bytů a domů.

TRUBKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Vyznat se ve složitém systému rozvodů umějí jen zkušení pracovníci

TRUBKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Vyznat se ve složitém systému rozvodů umějí jen zkušení pracovníci
Autor: DENÍK/Jan Karásek

Mozkem celého organismu je velín, kde se vše před několika obrazovkami řídí a kontroluje.

„Odtud se řídí provoz kotlů, turbín a dalších technologií. Operátoři hlídají, zda vše běží ve správných hodnotách. Probíhá zde komunikace mezi jednotlivými provozy a také s našimi zákazníky. Tady se vlastně řídí množství dodávky tepla a elektřiny podle potřeby odběratelů," popsal Trdlica.

Velín je místnost, kde je pořád živo. Funguje zde nepřetržitá dvacetičtyřhodinová služba. Chod teplárny a všechny činnosti jsou tak pod neustálým drobnohledem.

VŠE POD KONTROLOU. Ve velíně se 24 hodin denně kontroluje správný chod zařízení. Základní hodnoty jsou pod dohledem i přímo v provozu

VŠE POD KONTROLOU. Ve velíně se 24 hodin denně kontroluje správný chod zařízení. Základní hodnoty jsou pod dohledem i přímo v provozu
Autor: DENÍK/Jan Karásek

POHLED SHORA. Teplárna patří mezi nejdůležitější podniky na Otrokovicku. Ať už svojí funkcí, tak i nezanedbatelným počtem zaměstnanců. Důležitý je i fakt , že díky moderním technologiím prakticky neznečišťuje okolí.

POHLED SHORA. Teplárna patří mezi nejdůležitější podniky na Otrokovicku. Ať už svojí funkcí, tak i nezanedbatelným počtem zaměstnanců. Důležitý je i fakt , že díky moderním technologiím prakticky neznečišťuje okolí.       Autor: DENÍK/Jan Karásek

Teplárna v číslech

 • 162 – takový je počet zaměstnanců teplárny
 • 45 – tolik let už je teplárna v provozu. Zahájila činnost v roce 1970
 • 1200 – tolik tun uhlí se spálí za jeden zimní den. V létě je průměr polovina
 • 150 – přibližně tolik nákladních vlakových sou-prav míří ročně do TOT
 • 99 – taková je procentuální účinnost filtrů na popílek