„To normálního člověka nemůže bavit, když vám pořád něco smrdí pod nosem. Někdy si ani nemůžete doma pořádně vyvětrat. Chápu, že s tím zřejmě nejde nic moc dělat, ale je to hrozné," stýská si Ondřej Čabla, obyvatel otrokovické části Baťov.

A to pravděpodobně ani netuší, že kromě zápachu do svého těla vdechuje i toxické látky, které mohou způsobit rakovinu nebo narušit fungování hormonálního systému.

Konkrétně ve Zlínském kraji do ovzduší nejvíce vypouští nejrůznější jedovaté látky valašskomeziříčská Deza. Vyplývá to z aktuálních údajů za loňský rok z české neziskové organizace Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Deza zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, vedlejší produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí celou řadu produktů se širokým uplatněním. V přehledech Arniky se společnost Deza objevuje především v souvislosti s emisemi benzenu.

Mluvčí Dezy Jaroslav Obermajer ujišťuje, že se snaží neustále dělat různá ekologická opatření, aby úniku toxických látek do vzduchu co nejvíce zabránili.

„Příkladem z nedávné doby je další ekologizace podnikové teplárny s celkovými náklady 274 milionů korun. Teplárna byla uvedena do provozu v říjnu 2015," vysvětluje mluvčí Jaroslav Obermajer. Provedená opatření podle něj přinesla významný pokles množství plynů způsobujících kyselé deště, které při výrobě energie vznikají, a to o 55 až 85 procent.

„Přínos této investice bude zřejmý až z údajů za rok 2016," připomíná Jaroslav Obermajer. Za posledních deset let údajně DEZA vynaložila na ekologické investice více než 1 miliardu korun.

Další společnosti, které vypouští různé druhy jedovatých látek, jsou například LAST z Tečovic (zabývá se výrobou sklolaminátu), otrokovická čistírna odpadních vod (ČOV) a Teplárna Otrokovice.

„Škodlivé látky nejde eliminovat, zařídit, abychom je nevypouštěli. Voda přiteče a my ji musíme vyčistit. Máme za sebou už i rekonstrukci, nic více nejde dělat," konstatuje tamní vedoucí ČOV Petr Štěpánek.

Také Teplárna Otrokovice se hájí tím, že průběžně pracuje na zlepšení ekologie provozu i snížení produkce popelovin a emisí.

„Investovali jsme stovky milionů korun do modernizace, což vedlo k výraznému poklesu emisí. Nyní probíhá další ekologizace zdroje. Do modernizace odsíření a instalace zařízení na snižování oxidů dusíku budeme investovat zhruba půl miliardy korun," ujišťuje tamní mluvčí Jana Burešová.

Teplárna je podle ní kontrolována 24 hodin denně 365 dní v roce a plní všechny přísné a zákonem stanovené ekologické limity. Týkají se nejen ovzduší, ale i dalších složek životního prostředí, ať už jde o vodu, půdu, nebo hlukové limity.

„Množství vypouštěných látek velmi výrazně klesá. Zatímco na začátku 90. let minulého století jsme vypustili do ovzduší ročně 458 tun tuhých látek, vloni to bylo pouze 8 tun. Množství oxidu siřičitého se snížilo o 80 procent a emise oxidů dusíku klesly na polovinu. Po další vlně modernizace dojde k jejich dalšímu snížení," dodává.

Povinnost nahlašovat do registru znečišťování údaje o vypouštěných škodlivých látkách mají všechny podniky. Nezisková organizace Arnika z nich pak sestavuje žebříček, který je běžně dostupný na internetu.

„Každý obyvatel si tak snadno může najít, která firma v jeho okolí vypouští nebezpečné látky. Z našich zkušeností to pomohlo některým starostům obcí, kteří díky tomu posílili tlak na podniky, aby investovali do zabezpečování či filtrování," vysvětluje mluvčí sdružení Arnika Jan Vávra.

„Stejně tak údaje mohou posloužit obyvatelům obcí a měst, kteří pak mohou apelovat na jejich vedení, to pak na politiky, aby něco začali dělat a situace se zlepšila," dodává Jan Vávra. 

Seznam zveřejněný organizací

•Rakovinotvorné, pravděpodobně či potenciálně rakovinotvorné látky (množství látek v kg) 1.

 • 1. L.A.S.T., spol. s r.o. Tečovice .............­.............­.............­.......... 6 763
 • 2. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­.......... 5 398
 • 3. Groz-Beckert Czech s.r.o. Valašské Klobouky .............­........... 2 033
 • 4. EPUZ, spol. s r. o laminovna .............­.............­.............­........ 2 019
 • 5. LAM PLAST, spol. s r. o. .............­.............­.............­.............­… 1 544
 • 6. BROLA, spol. s r. o. Laminovna, výkrm brojlerů .............­......1 420

Rakovinotvorné látky (v kg)

 • 1. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­........... 4 869
 • 2. TOMA, a.s. ČOV Otrokovice .............­.............­.............­........... 11

•Reprotoxické látky (bez oxidu uhelnatého) (v kg)

 • 1. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­.......... 4 939
 • 2. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. ČOV Uh. Hradiště.....­..... 24
 • 3. TOMA, a.s. ČOV Otrokovice .............­.............­.............­........... 14
 • 4. Fatra, a.s. provozovna Napajedla .............­.............­.............­… 7

•Mutagenní látky (v kg)

 • 1. DYAS.EU, a.s. Zlínský kraj .............­.............­.............­.............­… 385
 • 2. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­............ 31

•Endokrinní látky (v kg)

 • 1. L.A.S.T., spol. s r.o. .............­.............­.............­.............­........... 6 763
 • 2. Groz-Beckert Czech s.r.o. Valašské Klobouky .............­....... 2 033
 • 3. EPUZ, spol. s r. o laminovna .............­.............­.............­......... 2019
 • 4. LAM PLAST, spol. s r. o. .............­.............­.............­............. 1 544
 • 5. BROLA, spol. s r. o. Laminovna, výkrm brojlerů .............­.. 1 420
 • 6. Elkoplast Slušovice s.r.o. laminování plastů .............­...... 1 312

•Skleníkové plyny (v kg)

 • 1. Teplárna Otrokovice a.s. .............­.............­.............­… 363 159 000
 • 2. DEZA, a.s, Valašské Meziříčí .............­.............­.......... 324 089 000
 • 3. Alpiq Generation Alpiq Zlín s.r.o. Teplárna Zlín… … 231 295 000
 • 4. CS CABOT, spol. s r.o. .............­.............­.............­........... 61 939

•Plyny způsobující kyselé srážky (v kg)

 • 1. Teplárna Otrokovice a.s. .............­.............­.............­......... 2 694 316
 • 2. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­..... 1 651 375
 • 3. Alpiq Generation Teplárna Zlín .............­.............­.............­.. 480 941
 • 4. CTZ s.r.o. Kotelna na tuhá paliva .............­.............­......... 262 468
 • 5. SZP Těšnovice a.s. .............­.............­.............­.............­....... .. 81 496
 • 6. PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s. Napajedla .............­.............­...... 28 552

•Látky nebezpečné pro vodní organismy (v kg)

 • 1. TOMA, a.s. ČOV Otrokovice .............­.............­.............­.............­.. 2 538
 • 2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ČOV Valašské Meziříčí … 158
 • 3. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ČOV Vsetín .............­............ 149
 • 4. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­.............­...... 146
 • 5. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ČOV Zubří .............­.............­. 111
 • 6. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. ČOV Uh. Brod .............­...... 66

•Perzistentní organické látky (v g)

 • RUMPOLD UHB, s.r.o. .............­.............­.............­.............­.............­… 0,40

•Rtuť a její sloučeniny (v g)

 • TOMA, a.s. ČOV Otrokovice .............­.............­.............­.............­...... 3 680

•Rtuť a její sloučeniny (v emisích a odpadech) (v kg)

 • 1. DEZA, a.s. Valašské Meziříčí .............­.............­.............­.............­...... 803
 • 2. Teplárna Otrokovice a.s. .............­.............­.............­.............­............ 20
 • 3. MAGNETON a.s. .............­.............­.............­.............­.............­.............­..... 11
 • 4. Alpiq Generation Teplárna Zlín .............­.............­.............­............. 11
 • 5. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ČOV Zlín-Malenovice ................. 8
 • 6. RUMPOLD UHB, s.r.o.. provozovna Králov , Uherský Brod ...... 8

•Styren (v kg)

 • 1. L.A.S.T., spol. s r.o. Tečovice .............­.............­.............­.............­.. 6 763
 • 2. EPUZ, spol. s r. o.. laminovna .............­.............­.............­........ 2 019
 • 3. LAM PLAST, spol. s r. o. .............­.............­.............­.............­...... 1 544
 • 4. BROLA, spol. s r. o. .............­.............­.............­.............­.............­...... 1 420
 • 5. Elkoplast Slušovice s.r.o laminování plastů Zlínský kraj … 1 312
 • 6. PONY PLAST s.r.o. laminovna Zlínský kraj .............­............. 1 105

•Dioxiny (v g TEQ)

 • SITA CZ a.s. Spalovna SITA EMSEKO a.s., .............­.............­............. 6

•Emise prachu (v kg)

 • 1. Teknia Uhersky Brod, a.s. .............­.............­.............­.............­.............­.68
 • 2. PLS Lakovna s.r.o. .............­.............­.............­.............­.............­.............­. 1

•Oxid uhelnatý (v kg)

 • 1. KOVAR a.s. .............­.............­.............­.............­.............­.............­............. 70
 • 2. Teknia Uhersky Brod, a.s. kraj.........­.............­.............­.............­......... 39
 • 3. Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM ............ 31
 • 4. PLS Lakovna s.r.o. PLS .............­.............­.............­.............­.............­…11