„Chceme hodnotitelům ukázat život u nás, i to co jsme všechno v poměrně krátkém časovém úseku dokázali. Myslím, že se máme čím pochlubit," sdělil Slováckému deníku starosta Horního Němčí Lumír Kreisl. V této obci si hodnotitelé mohli prohlédnout kulturní dům, školu, charitní dům, mateřskou školu, polyfunkční hřiště, nebo zcela novou čistírnu odpadních vod. „Každý den navštívíme čtyři obce, zajímá nás především jaký život a jakou atmosféru ta vesnice svým obyvatelům nabízí," vyjádřil se Josef Zicha, předseda hodnotící komise a zároveň starosta obce Vysoké Pole. Právě tato obec se stala vítězem soutěže v roce 2013.

Soutěž Vesnice roku společně vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Vítězem minulého ročníku soutěže a nositelem titulu Vesnice roku 2014 je obec Kateřinice ze Zlínského kraje.