Začít chtějí silničáři v Hutisku-Solanci na Valašsku a ve Chvalčově na Kroměřížsku.

V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zůstaly nevyčerpané peníze. Výbor rozhodl, že rozdělí 600 milionů korun na opravy silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Usnesení bylo přijato až 1. října 2013. Kraje byly vyzvány, aby předložily požadavky na financování konkrétních neinvestičních akcí.

„Nebylo zatím rozhodnuto o přesné částce, se kterou můžeme počítat. Pravděpodobně se bude ale pohybovat kolem 28 milionů korun. Za jakékoli prostředky navíc jsme vděčni, problematický je však termín v závěru roku," poznamenal ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Podotknul, že na zajištění neplánovaných obnov povrchů vozovek mají silničáři málo času. Přesto se ale pracovat bude.

Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo jednat se zhotovitelskými firmami, s nimiž má uzavřeny dlouhodobější smlouvy na plošné obnovy povrchu vozovek.

„Mimořádné práce se rozběhnou na některých místech už od 11. listopadu, pokud to neznemožní nepříznivé počasí. Motoristé proto musejí ještě i v listopadu a v první polovině prosince počítat na krajských silnicích s frézováním starých povrchů, pokládkou nových koberců a s řadou krátkodobých, většinou částečných uzavírek," upozornil včera radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Jaroslav Kučera.

Předpokládá se, že z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury by mohly být položeny nové afaltové koberce na deseti úsecích krajských silnic v celkové délce 9850 metrů.

Z prostředků SFDI by mohla být obnovena i některá bezpečnostní zařízení na krajských silnicích, zejména svodidla, případně uhrazena i stavební údržba některých mostů.

MARIE ŠIDLOVÁ