Co uděláte pro to, aby do holešovské zóny vstoupili investoři?

Je třeba pokračovat v trpělivém hledání investorů tak, aby škody, které vybudováním zóny kraji vznikly, byly co nejmenší. Je třeba jednat s občanskými iniciativami, které v tuto chvíli dění kolem zóny blokují, a společně najít investory, kteří by přinesli alespoň nějaká pracovní místa a nepoškodili podzemní vody v lokalitě. Zapojit CzechInvest a ekonomickou diplomacii, tedy i vládu. Nezavrhoval bych ani věnovat část zóny třeba rostlinné výrobě, například výsadbě ovocných sadů.

Jak zařídíte, aby se zvýšila zaměstnanost v obcích, které dlouhodobě bojují s velkým počtem lidí bez práce?

Zaměstnanosti může pomoci schválená novela rozpočtového určení daní, kterou jsme spolu s naším partnerem TOP 09 prosadili ve stávající vládní koalici. Pokud do obcí kraje přiteče zhruba miliarda korun z navýšení rozpočtového určení daní, umožní jim to pokračovat v zastavených investicích a to přinese pracovní místa pro jejich obyvatele.

Co je podle vás největší překážka komplikující podnikání ve Zlínském kraji a jak ji hodláte odstranit?

Dopravní dostupnost tedy především realizace R49. Vláda už zařadila výstavbu R49 mezi evropské priority, takže předpoklady pro její rychlé dobudování jsou reálné. Úkolem kraje v této oblasti je zlepšit kvalitu silnic druhé a třetí třídy, R49 není samospásná.

Jakou formou hodláte vypsat krajské veřejné zakázky, abyste podpořili podnikatele v regionu?

Transparentní veřejné zakázky, v nichž jsou všechna kritéria a všechny nabídky veřejně známy, jsou podle mě nejlepší příležitostí pro podnikatele v regionu. Mohou ve srovnání s firmami odjinud nabídnout díky svému zázemí v kraji například výhodnější cenu. Navíc kraj a jeho potřeby znají, takže při dostatku informací o veřejné zakázce mohou regionální know-how využít. Pokud podnikatelé budou mít jistotu, že zakázky nejsou cinknuté, nebude pro ně vypracování nabídek ztrátou času.

Představte si, že byste přišel o práci. Dokázal byste vyžít ze sedmitisícové podpory?

Dokázal, ale není vyloučeno, že bych se v nějaké vypjatější životní situaci musel obrátit o pomoc třeba na svou rodinu nebo na obec. Vím také, že s třemi dětmi bych asi dlouho neváhal ani nad tím, zda přijmout třeba manuální práci. Věřím ale, že díky kvalifikaci bych slušné zaměstnání v horizontu několika měsíců našel.

Jakou byste si vybral rekvalifikaci?

Žádnou. Věřím, že jako učitel bych práci našel ve svém oboru, i kdybych třeba musel dojíždět do vzdálenější školy. Pokud bych se neuchytil jako učitel, volil bych takovou rekvalifikaci, která by mi umožnila zužitkovat předchozí zkušenosti ze školy, skautingu a starostování. Neměl bych ale problém přijmout jakoukoliv smysluplnou práci.

Co uděláte pro to, aby se v pohraničí snížila kriminalita?

Nechci slibovat, co není v přímé pravomoci kraje. V oblasti bezpečnosti je nutná součinnost se státem. Ten řídí práci policie, nikoliv kraj. Důležité je udržení počtu policistů a spolupráce s obcemi na prevenci kriminality, která už funguje a osvědčila se. Boji s kriminalitou pomáhá takzvaná komunitní policie, kdy každý občan zná „svého" strážníka.

Lze udělat něco pro to, aby se ve Zlíně snížily ceny nemovitostí i služeb? Přece jen jsou jedny z nejvyšších v ČR. Příjmy obyvatel jim přitom neodpovídají.

Podpora podnikání znamená také vyšší konkurenci mezi poskytovateli služeb a to je podle mě jediná cesta ke snížení cen.

Pokud by EU zastavila dotace pro ČR, tedy i pro kraj, jak byste bez nich zajistili rozvoj regionu?

Obtížně. Proto klademe takový důraz na transparentnost rozdělování těchto prostředků. Bez nich přicházíme o podstatnou část benefitů, které nám členství v EU přináší. V praxi by to znamenalo zastavit nebo zmrazit velkou část investic a zaměřit se pouze na financování základních funkcí kraje, což by přineslo stagnaci kraje na několik let.

Jak zvýšíte počet míst v domovech důchodců?

Podporou výstavby nových z rozpočtu kraje, podporou obcí při zřizování domovů důchodců. Samotné domovy ale situaci seniorů nevyřeší. Vzhledem ke stárnutí populace budeme muset hledat způsoby, jak umožnit rodinám, aby si své seniory nechaly co nejdéle doma. Například daňovými úlevami pro pečující rodiny, podporou docházkové služby ošetřovatelek. V případě, že rodina není schopná se o svého člena postarat sama, musí nastoupit obec, nikoliv hned stát. Ten nebude do budoucna schopen problém stárnutí populace sám řešit.

Plánujete snížit počet úředníků na krajském úřadě a zjednodušit současnou byrokracii?

Každé sliby na snižování počtu úředníků dopadly zatím nárůstem jejich počtu. Nechci to proto slibovat, ale chci se o to pokusit. Ale ne za každou cenu, nesmí to být populistické gesto, které by ohrozilo fungování kraje. Cestu vidím spíš ve snižování agend, které má kraj na starosti a zatěžují ho, ač ne všechny jsou smysluplné.

Mnoha obyvatelům je funkce hejtmana vzdálená. Co uděláte pro to, abyste se jim v případě zvolení přiblížil a přesně věděli, co máte na starost?

Rád komunikuji nejen s médii, ale i s jednotlivými konkrétními lidmi. Proto se snažím jako poslanec i zastupitel reagovat na všechny dopisy a dotazy. Proto jsem se zapojil do projektu Spolujízda, kdy do auta na cestě z Prahy na Zlínsko beru třeba studenty, proto dodnes rád chodím mezi lidi a jako hejtman bych chtěl osobně navštěvovat všechna místa našeho kraje. Přiblížit lidem práci hejtmana by bylo třeba otevřeným dnem, kdy by mě celý pracovní den prostřednictvím např. on-line přenosu mohli sledovat lidé z celého kraje, pokud by je to bavilo.

Jak přimějete obyvatele, aby šli k volbám?

Snažíme se lidem připomínat už teď, že přes pocit marnosti, který mohou mít z dlouholeté velké koalice na radnici, existuje varianta. A že je třeba nerezignovat. Právě letitou velkou koalici, která si dávala dobrý pozor, aby jí nikdo moc nehleděl pod ruce, považuji za velký problém Zlínského kraje. Taková koalice neprospívá nejen náladě voličů, kteří mohou mít pocit, že je jedno, koho volí, ani kraji. Když ruka ruku myje, kraj na tom nemůže vydělat.

Co uděláte pro to, aby…

a) byla dokončena druhá část otrokovického obchvatu?

b) přišla na pořad dne neustále odkládaná stavba obchvatu Kunovic, a začala se tak konečně řešit katastrofální dopravní situace při průjezdu městem?

c) aby byla dostavěna silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím?

Všechny tři dotazy se týkají komunikací první třídy, které buduje stát. Proto už se v tom snažím něco dělat teď jako poslanec. Snažím se využít svého politického vlivu a podporovat tyto záměry v rámci jednání parlamentních výborů. Stoprocentně to platí v případě obou obchvatů. Jednal jsem ale už i na radnici ve Vsetíně o postupu, jak podpořit silnici 1/57.

Jaké řešení podporujete v případě diskutované silniční křižovatky u Bezměrova, na které zemřelo během loňska při nehodách hned několik řidičů?

Pokud se dosavadní opatření, tedy úprava značení, ukazují jako nedostatečná, je na místě zvažovat i variantu s kruhovým objezdem, byť je nákladná.

Jak zajistíte, aby i do malých obcí jezdilo více spojů? Lze se domluvit třeba se slovenskými dopravci?

Není a nemůže být samozřejmým cílem, aby i do malých míst jezdilo více spojů. Považuji za poctivé říct, že kraj stojí zajištění dopravní obslužnosti hodně peněz, takže řešení spíš než v přidávání spojů, které by leckdy mohly být prázdné, vidím spíš v lepší organizaci dopravy v kraji. A na té už se pracuje. Funguje krajský koordinátor dopravy, jehož úkolem je zefektivnit dopravu, zlepšit návaznost spojů, zjistit vytíženost jednotlivých linek a v jednání s obcemi navrhnout nákladově efektivní řešení.

Co uděláte pro to, aby byl sjízdný Syrákov také v zimě při sněhových kalamitách?

Neumím poručit větru, dešti, takže na rovinu říkám, že zaručit sjízdnost Syrákova při kalamitě nedokážu. Jediným řešením je, že se na tuto problematickou lokalitu zaměří krajská správa silnic. Ale ani to neznamená, že bude vše vždy bez problémů. Kalamita je situace, kterou neumí stoprocentně řešit nikdo.

Co uděláte pro to, aby z krajských nemocnic neodcházel personál do jiných zdravotnických zařízení?

Pokusím se stabilizovat situaci, ale nebudu tak jako sociální demokraté slibovat všechno všem, kdy tím Baťovu nemocnici dostali do půlmiliardové kumulované ztráty. Je třeba uvést v život novou krajskou koncepci zdravotnictví, zamezit snahám o privatizaci těchto zařízení, to je předpoklad i pro personální stabilizaci. A dojednat lepší podmínky se zdravotními pojišťovnami, které nám umožní lékařům dát odpovídající odměnu za práci, ale také zlepšit technické vybavení krajských nemocnic.

Zajistíte, aby byla alespoň v krajském městě nepřetržitá zubní pohotovost?

I to je především o prostředcích, takže je třeba jednat s pojišťovnami tak, abychom získali pro krajská zdravotnická zařízení více prostředků.

Co uděláte pro zachování všech současných porodnic ve Zlínském kraji?

V první řadě je potřeba zefektivnit fungování krajských nemocnic. V situaci, kdy Baťova nemocnice byla v tomto volebním období již několikrát před krachem, není možné malovat vzdušné zámky.

Jak zvýšíte počet stanovišť zdravotnické záchranné služby? Zajistíte v kraji stálou leteckou záchrannou službu?

Záchranná služba v našem kraji podle mě funguje dobře. Co nám chybí, je skutečně heliport, protože zejména okrajové oblasti Slovácka a Valašska jsou obtížně dostupné. Takže letecká záchranná služba by pro kraj byla přínosem a usiloval bych o ni. Tvrdit, že ji zajistím, by ale byla troufalost, ne-li rovnou populismus.

Které školy zřizované krajem by se měly sloučit?

Takové, jejichž naplněnost je menší než tříčtvrteční. Některé školy bude podle mě vzhledem k populačnímu vývoji dokonce potřeba zrušit.

Jaké by měly vzniknout nové obory a které by se měly omezit?

Zejména gymnázií a víceletých gymnázií je příliš. Omezit by se měly obory, které vychovávají potenciální nezaměstnané, málo specializované, úzce vyhraněné absolventy, školy, které učí všecko a nic. Podporovat je naopak potřeba obory s vazbou na regionální průmyslovou tradici, odborné školství.

Co uděláte pro to, aby neodcházeli čerství vysokoškoláci z regionu za prací například do Prahy?

Rozvoj podnikání přinese dostatek odpovídajících pozic i pro vysokoškoláky. Bohatší obce díky vyšším příjmům z rozpočtového určení daní budou mít prostředky na rozvoj, mimo jiné přípravu stavebních parcel, které našim vysokoškolákům přinesou levnější bydlení, než jaké se nabízí v Praze.

Máte plán, jak zaměstnancům v krajem zřizovaných školách zvýšit platy?

Ty se mohou zvýšit jen tehdy, když se krajské školství zefektivní. Slučováním nenaplněných škol, rušením vybraných z nich, důrazem na kvalitu. Nebyl bych pro plošné zvyšování platů ve školách, výrazná by měla být motivační složka platu.

Co vás napadne jako první, když se řekne a) Slovácko, b) Haná, c) Valašsko, d) Zlínsko?

Slovácko domov, Haná černozem, Valašsko hory, Zlínsko Baťa

Co nebo kdo podle vás nejvíce vystihuje Zlínský kraj?

Pracovití lidé, kteří se nevzdávají ani v těžších životních podmínkách.