Rekonstrukce této pozdně renesanční památky trvala celkem pět let a obnovy se dočkal také mimořádně hodnotný, přes 270 let starý oltář svatostánku.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a obnovu nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. „Přihlášením mařatického kostela do soutěže chceme vyjádřit, že si památky velmi považujeme a rovněž dát najevo, že se dlouholetou obnovou kostela podařilo v tomto roce dokončit. Pro město Uherské Hradiště, které je hrdé na svou historii, se jedná o událost velkého významu," podotkl uherskohradišťský místostarosta Stanislav Blaha, který dodal, že případná pamětní deska Památka roku může prestiž kostela ještě podstatně zvýšit.