„Vzhledem k tomu, že stav autobusového nádraží je dlouhodobě neutěšený, zvažovalo vedení města varianty úprav pro zatraktivnění, zvýšení bezpečnosti cestujících, dopravců i pěších procházejících nádražím," podotkla mluvčí radnice Jana Rohanová.

Součástí řešení měla být i lepší návaznost na vlakové nádraží, rozšíření parkovacích míst, možností pro odstavování kol nebo třeba rozšíření informačního systému.

Na svém zatím posledním jednání 24. května městští zastupitelé vybírali ze dvou možností provedení. Většina nakonec zvedla ruku pro variantu, kterou přednesl vedoucí oddělení investic radničního odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Stanislav Julíček: právě on je zároveň autorem řešení, grafické zpracování provedl Jan Julíček.

„Vzhledem k tomu, že rozhodování o variantách bylo velmi obtížné a komplikované, na zajištění rozsáhlých podkladů pro podání žádosti o podporu už zbývá velmi málo času. Začátkem měsíce se ale podařilo uzavřít smlouvu s firmou, která by měla zpracovat projektové dokumentace a do 30. 8. musí být připraveny všechny podklady pro podání žádosti o podporu," podotkl autor projektu. Pokud se tedy městu podaří do tohoto termínu všechny podklady zajistit, stavba terminálu by mohla začít příští rok.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU